Nelegiruotų skyles pernešančių medžiagų su akceptoriaus fragmentais, skirtų invertuotos struktūros perovskito saulės elementams, sintezė ir tyrimas

Duration of the project

01.02.2023. - 31.10.2023.

Countries and institutions involved in the project

flag-LT
Kauno technologijos universitetas
flag-DE
Viurcburgo Juliaus-Maksimiliano universitetas

Projekto vadovė

Dr. Viktorija Andruleviciene

Projekto tikslai

Projekto tikslas yra didinti JMU ir KTU tyrėjų mokslinę kompetenciją ir inovacinius gebėjimus kuriant komerciškai potencialias krūvininkus pernešančias medžiagas, skirtas fotovoltiniams elementams

Pagrindinės projekto veiklos ir šių veiklų įgyvendinimo vieta

  1. KTU vykdys komerciškai perspektyvių organinių krūvininkus pernešančių medžiagų su akceptoriniais fragmentas kūrimą.
  2. JMU vykdys susintetintų organinių krūvininkus pernešančių medžiagų, skirtų saulės elementams, tyrimus.
  3. JMU ir KTU tyrėjai kels mokslinį potencialą ir vykdys žinių perdavimą.

Tiesioginiai ir netiesioginiai projekto dalyviai ir jų skaičius

Tiesioginiai projekto dalyviai yra 4 komandos nariai iš JMU ir 6 komandos nariai iš KTU. Netiesioginiai projekto dalyviai yra 50 akademinio personalo/fakulteto narių.