Saulės celių atliekų apdorojimas atgaunant vertingas medžiagas

Duration of the project

01.06.2019. - 15.11.2019.

Countries and institutions involved in the project

flag-LT
Kauno technologijos universitetas (KTU)
flag-DE
Hamburgo-Harburgo technikos universitetas (TUHH)
flag-LV
Latvijos universitetas (LU)

Projekto tikslai

  1. Si, Al ir Ag atgavimo iš saulės celių atliekų (SCA) technologinis optimizavimas atsižvelgiant į pirminį mechaninį apdorojimą ir keičiant įvairias technologines sąlygas.
  2. Ištirtos metalinių paviršių dengimo apdorotomis SCA galimybės.
  3. SCA cheminio perdirbimo sistemos planavimas.

Pagrindinės projekto veiklos ir jų vykdymo vietos

  1. Projekto valdymas ir rezultatų sklaida (KTU, TUHH).
  2. Saulės elementų atliekų paruošimas laboratoriniams tyrimams (KTU)
  3. Saulės elementų atliekų cheminio apdorojimo ir vertingų medžiagų utilizavimo laboratoriniai tyrimai (TUHH, KTU, LU).
  4. Gautų regeneruotų produktų technologinio taikymo galimybių tyrimai (KTU).
  5. Teorinis sistemos ir jos mazgų, skirtų Saulės celių atliekų apdorojimui ir Si, Al bei Ag atgavimui, projektavimas; proceso ekonominių ir aplinkos rodiklių nustatymas (KTU, TUHH, LU).

Tiesioginės ir netiesioginės projekto tikslinės gruoės ir dalyvaujančių asmenų skaičius

Tiesiogiai: KTU, LU ir TUHH profesoriai (3 asmenys), KTU ir LU vyresnieji tyrėjai (2 asmenys), KTU, LU ir TUHH doktorantai (9 asmenys), KTU magistrantai (3 asmenys).

Netiesiogiai: UAB „SoliTek R&D” (2 asmenys).

Viešieji projekto renginiai ir jų datos projekto vykdymo laiko rėmuose

Ivadinis posėdis Vokietijoje, TUHH, 19.-20.06.2019. G. Denafas, R. Ozola, K. Kuhta, A. Košeļeva, M. Abis, S. Dīdlers.

Seminaras Vokietijoje, TUHH, 08.-12.07.2019. Kuhta, A.Košeļeva, M. Ābis, S. Dīdlers, A. Šleiniūte, R. Ozola.

Tarpinis posėdis Lietuvoje, KTU, 29. -30.08.2019. G. Denafas, K. Kuhta, M. Klavinš, R. Bendikiene, J. Denafas, A. Šleiniūte, J.Roberts, A.Košeļeva, M. Ābis, S. Dīdlers, R. Ozola.

Galutinis susitikimas, LU 05. -06.11.2019. G.Denafas, M.Klavinš, R.Bendikienė, J.Denafas, A.Šleiniūtė, J.Robert, A.Kosheleva, R.Ozola.