Socialinio emocinio ugdymo modelio prototipo konstravimas mokantis nuotoliniu būdu COVID-19 sąlygomis (SEEP)

Duration of the project

20.07.2021. - 21.11.2021.

Countries and institutions involved in the project

flag-LT
Vytautas Magnus University
flag-LV
University of Latvia
flag-EE
University of Tartu
flag-DE
Heidelberg University

Projekto vadovas

Prof. Dr. Giedrė Kvieskienė

Projekto tikslai

Parengtas straipsnių rinkinys: Socialinio emocinio ugdymo prototipų modeliavimas internetinėje mokymosi aplinkoje. COVID-19 aplinkoje (SEEP) NEET (spausdinama) 222 p.

Pagrindinės projekto veiklos ir šių veiklų įgyvendinimo vieta

Surengtos dvi fokus grupės diskusijos, kuriose dalyvavo šalies ir užsienio ekspertai:

1 Fokus grupės diskusija ir I apvalaus stalo diskusija tarptautinėje konferencijoje: „Socialinis ir emocinis prototipų modeliavimas: nuotolinės žinios COVID-19 aplinkoje”. Lietuvos Respublikos Seimas. Daugiau: 2021-07-09

https://www.youtube.com/watch?v=iHqp-e3OGvo&t=2668s.

2. Fokus grupės diskusija su tarptautiniais ekspertais: Socialinių ir emocinių prototipų modeliavimas: nuotolinis mokymasis COVID-19 aplinkoje: NEET atvejai. Lietuvos Respublikos Seimas: 2021-10-04 Daugiau:

https://www.youtube.com/watch?v=NGc9Y2tveHA&t=18672s

  1. SEEP pristatytas 3 tarptautinėje konferencijoje apie šiuolaikinius švietimo, mokymo ir mokymosi tyrimus: socialinių emocinių prototipų konceptualizavimas: NEET požiūris. Dublinas, Airija, 2021. 08.21–22 d

Pagrindinės projekto veiklos

Surengtos dvi fokus grupės diskusijos, kuriose dalyvavo šalies ir užsienio ekspertai:

1) Fokus grupės diskusija ir I apvalaus stalo diskusija tarptautinėje konferencijoje: „Socialinis ir emocinis prototipų modeliavimas: nuotolinės žinios COVID-19 aplinkoje”. Lietuvos Respublikos Seimas. Daugiau: 2021-07-09

2) Fokus grupės diskusija su tarptautiniais ekspertais: Socialinių ir emocinių prototipų modeliavimas: nuotolinis mokymasis COVID-19 aplinkoje: NEET atvejai. Lietuvos Respublikos Seimas: 2021-10-04 Daugiau:

https://www.youtube.com/watch?v=NGc9Y2tveHA&t=18672s

3) SEEP pristatytas 3 tarptautinėje konferencijoje apie šiuolaikinius švietimo, mokymo ir mokymosi tyrimus: socialinių emocinių prototipų konceptualizavimas: NEET požiūris. Dublinas, Airija, 2021. 08.21–22 d

4) Klausimynas: 662 ir interviu: 204 respondentai

5) Teminio straipsnių rinkinio: „Modeling Prototypes of Social-Emotional Education in an Online Learning Environment (SEEP)”  parengimas tarptautinei leidybai.

Tiesioginiai ir netiesioginiai projekto dalyviai ir jų skaičius

Direct:

  • Target group 25;
  • Number of people: 76

Indirect: Participation in YouTube: 725