Socialinio emocinio ugdymo modelio prototipo konstravimas mokantis nuotoliniu būdu COVID-19 sąlygomis (SEEP)

Duration of the project

20.07.2021. - 21.11.2021.

Countries and institutions involved in the project

flag-LT
Vytautas Magnus University
flag-LV
University of Latvia
flag-EE
University of Tartu
flag-DE
Heidelberg University

Projekto vadovas

Prof. Dr. Giedrė Kvieskienė

Projekto tikslai

Sukurti integruoto SEEP modelio prototipą, kuris būtų konstruojamas interaktyvaus tinklalapio principu su  dirbtinio intelekto, virtualios realybės 3D ir kitų inovatyvių metodų elementais.

Pagrindinės projekto veiklos ir šių veiklų įgyvendinimo vieta

  • Fokus grupės diskusija su Vokietijos, Latvijos, Lietuvos ir Estijos ekspertais I ir II. I: Platforma: Teams, 10.07.2021; 11.00 h -14 h; II: 09.09.2021; 11.00 h -15.00 h apie gerosios patirties SEE Vokietijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje pristatymas su 11 projekto dalyvių.
  • Atvira klausytojams apskritojo stalo diskusija I: Teams: 20.09.2021 14.00 h – 16.00 h, Pagrindinių principų, klausimyno aptarimas ir interaktyvaus web puslapio struktūros aptarimas 40 dalyvių; II Apskritojo stalo diskusija: 27.09.2021
  • Klausimyno rengimas ir koregavimas ir organizavimas 4 šalyse. Teams, 06.10.2021.
  • Viešas prototipo hipotetinio modelio pristatymas Apskrito stalo diskusijoje II 27.09.2021 ir tarptautinėje konferencijoje.

Tiesioginiai ir netiesioginiai projekto dalyviai ir jų skaičius

Tiesioginiai projekto dalyviai: 1200 mokytojų, dirbančių socialinio emocinio intelekto ugdymo srityje; 250 000