Šviesolaidinė ATR FTIR spektroskopija – link in vivo tyrimų

Duration of the project

01.06.2019. - 15.11.2019.

Countries and institutions involved in the project

flag-LT
Vilniaus universitetas
flag-DE
Drezdeno technikos universitetas

Projekto tikslas

Sukurti metodiką, kuri įgalintų laboratorinius vėžinių audinių tyrimus IR spektroskopijos metodais „transformuoti“ į klinikinius tyrimus t.y. į in situ ir in vivo tyrimus.

Pagrindinės projekto veiklos ir kur tos veiklos bus atliekamos

  1. Vėžinių inkstų audinių spektriniai tyrimai panaudojant šviesolaidinę ATR FTIR spektroskopija bus atliekami Vilniaus universitete (NFTMC) ir Santaros klinikose Vilniuje.
  2. Vėžinių smegenų audinių spektriniai tyrimai panaudojant šviesolaidinę ATR FTIR spektroskopija bus atliekami Drezdeno technikos universitete
  3. Vėžinių audinių ATR FTIR spektrų analizė bus atliekame Vilniaus universitete ir Drezdeno technikos universitete.

Tikslinės ir netikslinės projekto grupės ir kiek asmenų tiesiogiai ir netiesiogiai įtraukta į projektą

Projektas vykdomas bendradarbiaujant VU ChFI „Molekulių virpesinės spektroskopijos“ mokslinei grupei  ir Drezdeno technikos universiteto „Clinical Sensoring and Monitoring“. Iš abiejų grupių į projekte tiesiogiai dalyvauja 20 mokslininkai. Netiesiai projekte dalyvauja 60 VU studentų bei tyrėjų.

Vieši projekto renginiai ir kada jie vyks

Moksliniai pranešimai iš projekte gautų rezultatų 2019 10 10-11 Vilniaus universitete (NFTMC).