Akademinės kompetencijos mokykla: vertybės per žinias

Duration of the project

01.08.2021. - 30.10.2021.

Countries and institutions involved in the project

flag-LV
Rygos technikos universitete
flag-LV
Rėzeknės technologijų akademija
flag-LV
Latvijos universitetas
flag-LT
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
flag-EE
Talino technikos universitetas
flag-DE
Heilbrono aukštoji mokykla

Projekto valdymo

Dr. paed. Velta Ļubkina

Projekto tikslas (tikslai)

Renginio tikslas yra skatinti ilgalaikį bendradarbiavimą tarp Latvijos, Vokietijos ir Baltijos šalių. Organizuojant tarpdisciplininius renginius, skirtus šių mokslų: GAMTOS MOKSLAI, TECHNOLOGIJA ir UGDYMAS,  sinergijai aukštųjų mokyklų didaktikoje turi būti gerinama aukštojo išsilavinimo kokybė.

Pagrindinės projekto veiklos ir vieta (vietos), kur jos bus vykdomos pagal projektą

2021-08-01 – 2021-10-06

Renginio organizavimas, asistento įtraukimas į techninių darbų atlikimą, tikslinės grupės užbaigimas; bendradarbiavimas su užsienio partneriais planuojant turinį ir mobilumą, administracines ir technines priemones.

 

2021-10-07 – 2021-10-08

Renginys „Akademinės kompetencijos mokykla: vertybės per žinias“: 100 dalyvių iš Latvijos aukštųjų mokyklų; užsienio partneriai: Vokietija (1), Lietuva (1), Estija (1).

 

2021-08-01 – 2021-10-30

Reklaminiai renginiai ir informacijos rengimas RTU ir partnerių tinklapiams ir t. t. Pirmą dieną (iki pietų pertraukos) bus paruošiamas renginio vaizdo įrašas, kuris bus paskelbtas RTU tinklapyje ir siūlys visiems interesantams prieigą prie inovacijų; bus paruoštas ir RTU svetainėje plačiajai auditorijai paskelbtas pristatytų veikalų elektroninis išteklius.

 

2021-10-09 – 2021-10-30

Kokybės ir rezultatų įvertinimas, dokumentacijų ir ataskaitų parengimas; pabaigoje dalyvių apklausa, siekiant analizuoti renginio pažangą ir rizikos veiksnius bei platinti rezultatus partnerių universitetams.

Projekto tikslinė grupė

Tiesioginė tikslinė grupė:

100 dalyvių iš RTU ir kitų Latvijos aukštųjų mokyklų (akademinis personalas, mokslininkai, doktorantai); užsienio partneriai iš Lietuvos (1), Estijos (1), Vokietijos (1)

Netiesioginė tikslinė grupė:

  1. Pirmą dieną iki 12.00 val. bus filmuojamas renginio vaizdo įrašas ir bus suteikiama prieigą visiems interesantams (RTU ir Latvijoje tikimės sulaukti 500 žiūrovų).
  2. RTU interneto tinklapyje publikuoti veikalai prieinami plačiai auditorijai