RNR m6A metilinimo profilio tyrimas glioblastomose po poveikio imunoterapijai pritaikomomis citokinais indukuotomis ląstelėmis-naikintojais (CIK)

Duration of the project

01.06.2023. - 15.11.2023.

Countries and institutions involved in the project

flag-LT
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
flag-DE
Bonos universitetinė ligoninė

Projekto vadovas

Dr. Giedrius Steponaitis

Projekto tikslas

Nustatyti GBM ląstelių RNR m6A
epitranskriptomo profilio pokyčius po
kokultivacijos su CIK ląstelėmis

Pagrindinės projekto veiklos ir šių veiklų įgyvendinimo vieta

CIK ląstelės bus išgaunamos iš periferinio kraujo mononuklearinių ląstelių ir kultivuojamos in vitro (UKB, Bona, Vokietija)

CIK ląstelės bus auginamos kartu su genetiškai apibūdintomis glioblastomos ląstelių linijomis (UKB, Bona, Vokietija)

RNR paruošimas: visuminės RNR gryninimas iš Vokietijoje paruoštų ląstelių; RNR su poli-A signal praturtinimas (LSMU, Kaunas Lietuva)Tiesioginė RNR sekoskaita, taikant Oksfordo sekoskaitos Nanopora technologiją (LUHS, Kaunas Lietuva) Duomenų analizė (LSMU, Kaunas Lietuva; UKB, Bona, Vokietija)

Viešieji projekto renginiai ir jų datos

Mokslininko iš LSMU seminaro tipo paskaita Bonos universitetinės ligoninės mokslininkams ir studentams. Data: 2023 m. rugsėjo 20 d

Mokslininko iš UKB (Bona) seminaro tipo paskaita Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantams ir mokslininkams. Data: 2023 m. spalio 11 d

Tiesioginiai ir netiesioginiai projekto dalyviai ir jų skaičius

Tiesioginė tikslinė grupė: Mokslininkai dirbantys molekulinės neuroonkologijos srityje (numatomas skaičius: 5)

Netiesioginė tikslinė grupė: doktorantai; magistrantūros ir bakalauro studentai; Tarptautinių ryšių ir studijų centro darbuotojai (numatomas skaičius: 10)