Mielių natyvių dvigrandininės RNR virusų gyvybės ciklo tyrimas pažangia fluorescentine mikroskopija

Duration of the project

01.07.2019. - 03.10.2019.

Countries and institutions involved in the project

flag-LT
Vilniaus universitetas
flag-DE
Heidelbergo universitetas

Projekto tikslai

Mielių Saccharomyces cerevisiae natyvaus viruso ScV-LA gyvybės ciklo tyrimas, stebint jo lokalizaciją ląstelėje skirtingais vystymosi etapais laiko bei erdvės raiškos fluorescentinės mikroskopijos pagalba.

Pagrindinės projekto veiklos ir šių veiklų įgyvendinimo vieta

  1. Mielių kamienų konstravimas. Gyvybės mokslų centras, Vilnius, Lietuva.
  2. Vizitas fluorescenciniams tyrimams į Heidelbergo universitetą. BioQuant, Heidelbergas, Vokietija.
  3. Rezultatų apžvalga ir naujų kamienų konstravimas. Gyvybės mokslų centras, Vilnius, Lietuva.
  4. Vizitas galutiniams fluorescenciniams tyrimams į Heidelbergo universitetą. BioQuant, Heidelbergas, Vokietija.
  5. Projekto užbaigimas. Gyvybės mokslų centras, Vilnius, Lietuva.

Tiesioginiai ir netiesioginiai projekto dalyviai ir jų skaičius

Tiesioginiai projekto dalyviai – Dr. Saulius Serva, Dr. Aleksandras Konovalovas ir Dr. Manuel Gunkel (viso 3).

Netiesioginiai dalyviai – Dr. Sauliaus Servos ir Dr. Holger Erfle tyrimų grupių nariai (viso 15).

Viešieji projekto renginiai ir jų datos

Seminaras Heidelbergo universitete. 2019m. spalio 11d.