Plazmos taikymas žemės ūkiui: sėklų apdorojimas plazma kaip alternatyvus būdas augalų produktyvumui didinti

Duration of the project

16.04.2020. - 30.12.2020.

Countries and institutions involved in the project

flag-LT
Vytauto Didžiojo universitetas
flag-DE
Leibnico Plazmos tyrimų ir technologijos institutas

Projektu vadovas

Prof. Vida Mildažienė

Projekto tikslai

Pradėtas tarpdisciplininio pobūdžio bendradarbiavimas tarp papildomų kompetencijų mokslinių tyrimų grupių (augalų biologijos / biochemijos Lietuvoje ir plazmos fizikos / biologijos Vokietijoje); suformuotas pagrindas bendrai rašyti ir teikti tarptautines paraiškas projektams, susijusiems su plazmos taikymu žemės ūkiui. Įgyvendintos visos projekto užduotys: (1) pradėti ir užmegzti partnerių institucijų bendradarbiavimą; 2) apsikeisti žiniomis ir patirtimi; (3) sukurti pagrindą būsimiems bendrų mokslinių tyrimų projektams.

Pagrindinės projekto veiklos ir šių veiklų įgyvendinimo vieta

1. Vietoj dviejų mainų vizitų 2020 m. gruodžio 10 d. internetu buvo surengtas partnerių institucijų susitikimas / seminaras tarp partnerių institucijų tyrėjų: INP Greifsvalde ir VDU Kaune. Seminaro metu (1) visi partnerių grupių nariai buvo supažindinti vieni su kitais; aptarti pasiekti projekto tyrimų rezultatai; tiesiogiai dalintasi patirtimi, idėjomis ir išsamia informacija apie turimą mokslinių tyrimų infrastruktūrą, svarbią atliekant bendrus tyrimus. 2020 m. lapkričio 12 d. internetiniame seminare dvi viešas internetines paskaitas tema „Plazmos taikymas žemės ūkiui“ skaitė projekto partnerių grupių vadovės dr. Henrike Brust ir prof. Vida Mildažienė; šių paskaitų failai bus laisvai prieinami internete 12 mėnesių po projekto pabaigos.

2. Tinklų kūrimas. Partneriai išplėtė tarptautinius tinklus, dalindamiesi turimais bendradarbiavimo ryšiais plazmos taikymo žemės ūkiui srityje. Nuo 2020 m. spalio 6 d. abu partneriai dalyvauja COST veikloje CA19110 „Plazmos taikymas pažangiam ir tvariam žemės ūkiui“ ir artimiausiu metu planuoja tęsti ir plėsti tolesnį bendradarbiavimą.

Tiesioginiai ir netiesioginiai projekto dalyviai ir jų skaičius

Tiesioginė: 20 mokslininkų ir studentų, tiesiogiai dalyvaujančių plazmos taikymo žemės ūkiui tyrimuose.

Netiesioginė: 55 studentai, tyrėjai ir plačiosios visuomenės atstovai, tiesiogiai nedalyvaujantys plazmos taikymo žemės ūkiui tyrimuose: 55 virtualaus internetinio seminaro dalyviai.