Plazmos taikymas žemės ūkiui: sėklų apdorojimas plazma kaip alternatyvus būdas augalų produktyvumui didinti

Duration of the project

16.04.2020. - 31.10.2020.

Countries and institutions involved in the project

flag-LT
Vytauto Didžiojo universitetas
flag-DE
Leibnico Plazmos tyrimų ir technologijos institutas

Projektu vadovas

Prof. Vida Mildažienė

Projekto tikslai

Užmegzti tarpdisciplinį bendradarbavimą tarp papildančias kompetencijas turinčių tyrėjų grupių: augalų biologijos/biochemijos krypties mokslininkų (Lietuva) ir plazmos fizikų (Vokietija), siekiant pradėti bendrus plazmos taikymo žemės ūkiui tyrimus. Projekto uždaviniai: Projekto uždaviniai:

  • Keistis žiniomis ir patirtimi;
  • Pradėti abiejų institucijų bendradarbiavimą;

Parengti pagrindą būsimų bendrų mokslinių tyrimų projektų (lauko eksperimentų ir rizosferos biologijos) ir projektų paraiškų doktorantūros projektams ir ES finansavimui gauti

Pagrindinės projekto veiklos ir šių veiklų įgyvendinimo vieta

  1. Seminarai (numatomos vietos: INP, Greifsvaldas ir VDU, Kaunas). Vyks apsikeitimas vizitais: keturi Vokietijos mokslininkai vyks į Lietuvą, keturi Lietuvos mokslininkai vyks į Vokietiją. Vizitų metu partneriai dirbs kartu ir aptars tyrimų rezultatus ir įdėjas, tiesiogiai dalinsis patirtimi, lankysis mokslinėse laboratorijose;
  2. Viešos paskaitos. Vizito metu projekto partnerių grupių vadovai skaito paskaitas (1.5-2 val.) visuomenei, kuriomis siekiama pristatyti šaltos plazmos taikymo gyvybės mokslams tyrimų sritis ir šalto plazmos taikymo žemės ūkiui ir maisto pramonei galimybes. Lietuvoje paskaitos bus skaitomos VDU Kauno botanikos sode, Vokietijoje -INP.
  3. Tinklų kūrimas. Partneriai plės bendradarbiavimo tinklus, pasidalindami esamais bendradarbiavimo plazmos žemės ūkio srityje partnerystės ryšiais. Projektas suteikia galimybę išplėsti tarptautinio bendradarbiavimo tinklus planuojant doktorantūros projektus ir ES finansuojamas projektų paraiškas

Viešieji projekto renginiai ir jų datos

Viešosios partnerių grupių vadovų paskaitos anglų kalba (1,5-2 val.) bus skaitomos projekto tyrimų tema: Dr. H. Brust “Physical plasma applications for plant-based food production”, Prof. V. Mildazienė “How seeds can be the most stress-resistant and highly sensitive at the same time? Lessons obtained by seed treatment with cold plasma.”

Paskaitų vieta: VDU Botanikos sodas, Kaunas, Lietuva (2020-05-13); INP, Greifswaldas, Vokietija (2020-08-20).

Tiesioginiai ir netiesioginiai projekto dalyviai ir jų skaičius

Tiesioginė tikslinė grupė: „Plazma žemės ūkiui“ tematikos tyrimuose dalyvaujantys mokslininkai ir studentai: 50 asmenų, dalyvaujančių seminaruose (2 seminarai x25 dalyvius).

Netiesioginė tikslinė grupė: kiti mokslininkai, studentai ir piliečiai (plačioji visuomenė), lankantys viešas paskaitas (150 asmenų). Bus kviečiami mokslininkai ir studentai iš Greifsvaldo, Neubrandenburgo taikomųjų mokslų universiteto (100 asmenų); VDU, Lietuvos agrarinių ir miškininkystės mokslų centro, Kauno technologijos universiteto, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto, Vilniaus universiteto ir Botanikos sodo lankytojai (50 asmenų).

Iš viso 150 asmenų.