Drozofilos tyrimų Estijoje ir Vokietijoje sujungimas į tinklą

Duration of the project

01.02.2021. - 31.10.2021.

Countries and institutions involved in the project

flag-EE
Tartu universitetas
flag-DE
Freiburgo universitetas

Projekto valdymo

Prof. Osamu Shimmi

Projekto tikslas (tikslai)

Vaisinė muselė Drosophila melanogaster – tai plačiai paplitęs modelio organizmas biomedicinos tyrimuose. Ekonomiškos, genetiškai stipriai manipuliuojamos ir plačiai paplitusios modelio sistemos įvedimas bus labai naudingas Estijos mokslo bendruomenei. Teikdami šį pareiškimą norime toliau plėtoti savo žinias ir metodus, susijusius su drozofilos tyrimais, glaudžiai bendradarbiaujant su mokslinių tyrimų grupe, kuriai vadovauja dr. Pyrowolakis iš Freiburgo universiteto. Tikimės, kad ši veikla paskatins tolesnę drozofilos tyrimų plėtrą ir prisidės prie Estijos ir Vokietijos santykių stiprinimo.

Pagrindinės projekto veiklos ir vieta (vietos), kur jos bus vykdomos pagal projektą

Projekto pagrindinės veiklos apima du mokslininkų ir mokslininkių / studentų mainus.

Pirmiausia, mokslininkai ir mokslininkės / studentai ir studentės iš Tartu 2021 metų pavasarį apsilankys Freiburge. Organizuojame bendrą susitikimą su Pyrowolakio grupe, kad paskatintume mokslinę diskusiją. Be to, doktorantė Vi Ngan Tran lankysis Pyrowolakio laboratorijoje, kad išmoktų genomo technikos technologijas taikant CRISPR-Cas9 sistemą, o tada pradėtų auginti transgenines muses.

Antra, organizuosime dr. Pyrowolakio mokslinį tyrimų seminarą Tartu 2021 metų rudenį. Jo seminaras bus viešas ir vyks kaip dalis doktorantūros programos. Taip pat Tartu vesime atsiskaitomąjį pokalbį su Pyrowolakiu.

Projekto tikslinė grupė

Tiesioginė tikslinė grupė: Prof. Osamu Shimmiʼo ir dr. Pyrowolakio mokslinių tyrimų grupių nariai (iki 15).

Netiesioginė tikslinė grupė: Molekulinės ir ląstelių biologijos instituto, Genomikos instituto ir Technologijų instituto bendradarbiai ir bendradarbės (Tartu, Estija) (apie 50). Pyrowolakio seminaras bus viešas ir dalis biomokslų doktorantūros programos.