Kaip ir kokie mikoriziniai partneriai dalyvauja padraikų (Diphasiastrum spp.) maistmedžiagių pernašoje?

Duration of the project

01.07.2020. - 15.11.2020.

Countries and institutions involved in the project

flag-LT
Vilniaus universitetas, Gyvybės mokslų centras, Biomokslų institutas
flag-DE
Greifsvaldo universitetas, Botanikos ir kraštovaizdžio ekologijos institutas

Projekto vadovas

Dr. Radvile Rimgaile-Voicik

Projekto tikslai

Surinkti mėginiai, padėsiantys išaiškinti tikėtinus grybų ir nykstančių mikotrofinių augalų bendro mitybinio tinklo dalyvius, skiriant išskirtinį dėmesį seniausios išlikusios sausumos augalų linijos atstovams –padraikoms (lot. Diphasiastrum).

Pagrindinės projekto veiklos ir šių veiklų įgyvendinimo vieta

  1. Tinkamų ėminiams surinkti vietų nustatymas Varėnos r., VU Puvočių praktiķos bazės apylinkėse (2020 m. liepa), tikslinant ankstesnių ekspedicijų metu (2016, 2017 m.) surinktus duomenis.
  2. Ekspedicija į Varėnos r. (2020 m. rugsėjis) su studentais iš Greifsvaldo ir Vilniaus universitetų, kurios metu imami augalų šaknų bei dirvožemio mėginiai.
  3. DNR išskyrimas ir mėginių paruošimas metabarkodavimui Greifsvaldo universiteto laboratorijoje (2020 m. spalis).

Tiesioginiai ir netiesioginiai projekto dalyviai ir jų skaičius

Tiesioginiai:

Prof. Martin Schnittler vadovaujama mokslinė grupė ir bakalauro bei magistro studentai (iki 20 asmenų) ir mokslinės grupės, kurioje dirba Dr. Radvile Rimgaile-Voicik nariai bei biologijos bakalauro ir biologinės įvairovės magistro programų studentai (iki 20).

Netiesioginiai:

15 VU Gyvybės mokslų centro (Vilnius, Lietuva) ir Greifsvaldo universiteto Botanikos ir kraštovaizdžio instituto darbuotojai.