Naminių paukščių mityba ir iššūkiai, susiję su antibiotikų likučiais vištienoje

Duration of the project

01.02.2019. - 30.09.2019.

Countries and institutions involved in the project

flag-LT
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
flag-DE
Hohenheimo universitetas
flag-LV
Maisto saugos, gyvūnų sveikatingumo ir aplinkosaugos institutas - BIOR

Projekto tikslas

Projekto tikslas – įvertinti antibiotikų likučius Lietuvoje, Latvijoje ir Vokietijoje gaminamoje vištienoje.

Pagrindinės projekto veiklos, jų vieta.

Projekto metu bus įgyvendintos trys mokslinės stažuotės ir viena kultūrinė – socialinė išvyka:

  1. (2019.06.04-07) Gyvūnų mokslų instituto mokslininkai (Vokietija) organizuos 4 dienų mokslinę stažuotę, kurios metu numatytas viešas renginys – seminaras (2019.06.04) pranešėjai: Prof. Dr. Ludwig Hölzle, Prof. Dr. Michael A. Grashorn, mokslinė diskusija tarp universitetų – projekto partnerių iš Lietuvos ir Vokietijos (2019.06.04-07) bei Vokietijos rinkoje parduodamų vištienos mėginių analizė (2019.06.04-07). Antibiotikų likučių tyrimai Vokietijoje pagamintoje vištienoje bus atlikti BIOR institute (Latvija).
  2. (2019.09.24-27) Gyvūnų auginimo technologijų instituto Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslininkai (Lietuva) organizuos 4 dienų mokslinę stažuotę, kurios metu numatyta mokslinė diskusija tarp Lietuvos – Latvijos – Vokietijos mokslininkų, projekto partnerių; Viešas seminaras planuojamas 2019.09.24 (pranešėjai: Prof. Dr. Ludwig Hölzle, Prof. Habil. Dr. Romas Gružauskas, Vyr. mokslo darbuotojas Dr. Modestas Ružauskas, Doc. Dr. Agila Daukšienė).
  3. 2019.09.25 BIOR institute bus organizuota mokslinė diskusija, kuriai vadovaus Dr. Vadims Bartkevics.
  4. 2019.09.26 Kultūrinė – socialinė programa: Tomo Mano muziejaus Nidoje lankymas.

Tiesiogiai ir netiesiogiai projekte dalyvaujančios asmenų grupės, asmenų skaičius

Tiesiogiai: Lietuva – 8 asmenys; Vokietija – 2 asmenys; Latvija – 2 asmenys.

Netiesiogiai: Lietuva – vidutiniškai 50 asmenų; Vokietija – vidutiniškai 10 asmenų.

Vieši, projekto metu organizuoti renginiai

  1. Viešas seminaras (I) – 2019.06.04 Gyvūnų mokslų institute Hohenheimo universitete, organizatoriai Prof. Dr. Ludwig Hölzle, Prof. Habil. Dr. Michael A. Grashorn.
  2. Viešas seminaras (II) – 2019.09.24 Gyvūnų auginimo technologijų institute Lietuvos sveikatos mokslų universitete (GATI LSMU), organizatoriai GATI LSMU mokslininkai.