Elektronų pernaša biologiniuose rašaluose efektyviai ląstelių gamybai mielių pagrindu

Duration of the project

01.06.2021. - 15.11.2021.

Countries and institutions involved in the project

flag-EE
Talino technologijų universitetas
flag-DE
Freiburgo Alberto Ludwigo universitetas

Projekto valdymo

Prof. Dr. Petri-Jaan Lahtvee

Projekto tikslas (tikslai)

Sėkminga žalioji grafeno oksido redukcija su mielėmis, gliukoze ir askorbo rūgštimi. Sėkmingas rGO maišymas ir spausdinimas su numatytais polimerais (karboksilinta agaroze, Pluronics F127-BUM). Kokybinis rGO laidumo vertinimas skirtingais metodais. Bendradarbiavimo plėtojimas tarp šių dviejų grupių.

Pagrindinės projekto veiklos ir vieta (vietos), kur jos bus vykdomos pagal projektą

Pagrindinės veiklos:

Eksperimentai Freiburge (2021-06-01 – 2021-08-01)

Tiriamoji viešnagė ir seminaras Taline (2021-08-02 – 2021-08-13)

Seminaras Freiburge ir projekto aptarimas (2021-10-28)

Renginių vietos:

Estija: Talino technologijų universitetas, Chemijos ir biotechnologijos institutas

Vokietija: Freiburgo Alberto Ludwigo universitetas, Makromolekulinės chemijos institutas

Projekto tikslinė grupė

Tiesiogiai: 10

Netiesiogiai: 30