Latvių rašytojai išeivijoje: archyvo medžiagos atranka ir skaitmeninimas Latvių centre Miunsteryje

Duration of the project

20.05.2020. - 30.09.2020.

Countries and institutions involved in the project

flag-LV
Latvijos universiteto Literatūros, tautosakos ir meno institutas
flag-DE
Vestfalijos Miunsterio Vilhelmo universiteto Slavistikos institutas
flag-DE
Latvių centras Miunsteryje
flag-EE
Estijos literatūros muziejus

Projekto vadovas

Prof. Dr. Mara Grudule

Projekto tikslas

Pirma, įvertinti ir atrinkti medžiagą skaitmeninimui;

antra, parengti ir sudaryti latvių rašytojų Vokietijoje rinkinio skaitmeninę kolekciją portale www.literatura.lv;

trečia, baigiamajame seminare ir per informaciją portale www.literatura.lv supažindinti Latvijos visuomenę ir humanitarinių mokslų tyrėjus su skaitmeninės kolekcijos turiniu.