Latvių archyvai išeivijoje: archyvo medžiagos atranka ir skaitmeninimas, interviu ėmimas Latvių centre Miunsteryje ir Pabaltijiečių krikščionių sąjungos Anabergo pilyje

Duration of the project

01.06.2021. - 30.09.2021.

Countries and institutions involved in the project

flag-LV
Latvijos universitetas
flag-DE
Vestfalijos Miunsterio Vilhelmo universitetas
flag-DE
Latvių centras Miunsteryje
flag-DE
Pabaltijiečių krikščionių sąjungos Anabergo pilis
flag-LT
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Projekto valdymo

Dr. Eva Eglāja-Kristsone

Projekto tikslas (tikslai)

 1. Latvių išeivijos archyvų skaitmeninės kolekcijos parengimas ir išstatymas portaluose www.literatura.lv ir www.garamantas.lv.
 2. Keli interviu su dabartiniais ir buvusiais bendradarbiais ir bendradarbėmis Pabaltijiečių krikščionių sąjungos Anabergo pilyje.
 3. Austros Rudzītės ir kitų asmenybių prisidėjimo prie archyvų sudarymo tyrimas ir populiarinimas.
 4. Supažindinti visuomenę, taip pat humanitarinių sričių mokslininkus ir mokslininkes su skaitmeninės kolekcijos turiniu, tuo pat metu bus plečiamos visuomenės žinios apie latvių kultūros istoriją, latvių visuomeninį gyvenimą išeivijoje Vakarų Europoje, ypač – Vokietijoje, taip pat ir kitur Europoje po Antrojo pasaulinio karo, bus skatinami ir palaikomi nauji tyrimai apie santykius tarp latvių diasporos ir Vokietijos, taip pat apie kultūrinius kontaktus tarp Baltijos tautų (latvių, lietuvių, estų, Baltijos vokiečių).

Pagrindinės projekto veiklos ir jų vykimo vieta (vietos)

 1. Archyvo medžiagos įvertinimas ir atrinkimas skaitmeninimui (Latvių centras Miunsteryje (LCM), Pabaltijiečių krikščionių sąjungos Anabergo pilis (BCB).
 2. Dokumentų, rankraščių, laiškų ir nuotraukų skaitmeninimas (LCM, BCB).
 3. Skaitmenintos medžiagos mokslinis apdorojimas, papildymas aprašais, nuorodomis ir metaduomenimis (LCM, BCB, iš dalies Literatūros, tautosakos ir meno institutas).
 4. Keli interviu su dabartiniais ir buvusiais bendradarbiais ir bendradarbėmis Pabaltijiečių krikščionių sąjungos Anabergo pilyje.
 5. Skaitmenintos medžiagos kolekcijos išstatymas duomenų bazėje literatura.lv ir jos pasiūlymas viešam naudojimui tolesniems moksliniams darbams (Literatūros, tautosakos ir meno institutas).
 6. Informacija Latvijos universiteto Literatūros, tautosakos ir meno instituto interneto tinklapyje apie skaitmenintą medžiagą Baltijos tyrėjams ir tyrėjoms bei plačiajai Baltijos šalių visuomenei; tyrimai apie Rudzītės ir kitų asmenybių prisidėjimą prie archyvų kolekcijų: seminarai LCM ir BCB, įžanginiai ir baigiamieji seminarai Literatūros, tautosakos ir meno institute/ Latvijos nacionalinėje bibliotekoje arba nuotoliniu būdu.
 7. Informacija apie veiklas ir pasiektus rezultatus socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje.

Projekto tiesioginė ir netiesioginė tikslinė grupė ir jų vaizdavimas skaičiais

Tiesioginė tikslinė grupė: humanitarinių sričių mokslininkės ir mokslininkai, archyvų, muziejų, bibliotekų personalas, mokytojos ir mokytojai, studentai, gimnazijų mokinės ir mokiniai (apie 300).

 

Netiesioginė tikslinė grupė: Latvijos visuomenė; portalo literatura.lv naudotojos ir naudotojai – statistinis vidurkis: per 24 000 atskirų aplankymų per mėnesį.