Klimato kaita ir sveikata: Vokietijos patirtis Baltijos valstybėms

Duration of the project

15.06.2017. - 31.10.2017.

Countries and institutions involved in the project

flag-LT
Vilniaus universitetas
flag-DE
Freiburgo Alberto ir Liudvigo universitetas
flag-DE
Žmogaus biometeorologijos tyrimų centras
flag-LT
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras
flag-LT
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
flag-LV
Latvijos universitetas
flag-EE
Tartu universitetas

Projekto tikslai

Surengtas seminaras Vokietijos ir Baltijos šalių klimato kaitos ir sveikatos specialistams. Renginiu (seminaru) buvo siekiama: pirmiausia, pasisemti idėjų ir žinių iš Vokietijos kolegų klimato kaitos ir sveikatos srityje, susipažinti su dabartinėmis klimato kaitos ir sveikatos sąsajomis Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje bei šių šalių mokslininkų tyrimais šioje srityje. Pateikti moksliškai pagrįstus tyrimų rezultatus ir pasiūlyti tolimesnės veiklos gaires politikos formuotojams, sprendimų priėmėjams ir vietinėms bendruomenėms Lietuvoje. Taip pat pasiekta, kad įgyta informacija ir žinios būtų toliau sėkmingai skleidžiamos visose Baltijos valstybėse

Pagrindinės projekto veiklos ir veiklų įgyvendinimo vietos

Geomokslų institutas (Vilniaus universitetas) ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (Lietuva) buvo atsakingi už renginio planavimą, pasiruošimą, organizavimą ir vedimą

Freiburgo Alberto ir Liudvigo universitetas (Vokietija) ir Žmogaus biometeorologijos tyrimų centras (Vokietijos orų tarnyba) buvo atsakingas už žinių ir medžiagos seminarui paruošimą ir pristatymą

Geomokslų institutas (Vilniaus universitetas), Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba ir Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras (Lietuva) buvo atsakingi už informacijos apie seminarą ir papildomos medžiagos sklaidą

Seminaras surengtas Geomokslų instituto (Vilniaus universitetas) patalpose

Tiesioginės ir netiesioginės tikslinės projekto grupės ir dalyvaujančių darbuotojų skaičius

Tiesioginė auditorija: aplinkos medicinos ir klimato (klimato kaitos) specialistai, Hidrometeorologijos tarnyba, aplinkosauginės NVO, žiniasklaida, Aplinkos ir Sveikatos apsaugos ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybė, regioniniai sveikatos priežiūros centrai. Tiesioginę auditoriją sudaro iki šimto žmonių

Netiesioginė auditorija: greitosios pagalbos centrai, ligoninės, poliklinikos, slaugos centrai, priešgaisrinės saugos centrai, mokslinai universitetai ir institutai, kolegijos, bendrojo lavinimo mokyklos ir darželiai, kurortų savivaldybės. Netiesioginę auditoriją sudaro dešimtys tūkstančių žmonių