Individualizuota reabilitacija: įkūnytas judesys

Duration of the project

01.06.2021. - 15.11.2021.

Countries and institutions involved in the project

flag-LT
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
flag-LV
Rygos Stradinio universitetas
flag-DE
Johano Gutenbergo Universitetas

Projekto vadovas

Dr. Agnė Slapšinskaitė

Projekto tikslai

Šiuo projektu siekiama įinkorporuoti dinamišką funkcinę judesio praktiką ir pateikti pradinius pasiūlymus, daugiausia dėmesio skiriant individualizavimui reabilitacijoje.

Pagrindinės projekto veiklos ir šių veiklų įgyvendinimo vieta

 1. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Kaunas, Lietuva (23-09-2021), (virtualiai)
 • „Individualizuota reabilitacija: įkūnytas judesys“ seminaro (angl., workshop) metu dalyviai lavins probleminio mokymosi kompetencijas, pritaikys individualizuotas judėjimo strategijas ir lavins įgūdžius pritaikyti diferencinį mokymąsi reabilitacijos praktikoje. Diferencinio mokymosi tikslas yra padėti pacientui ar besimokančiajam rasti savo individualų, nuo konteksto priklausantį judesio atlikimo repertuarą, kad kuo sėkmingiau atlikti užduotį, susijusią su sudėtingais motoriniais įgūdžiais. Ieškodami šio optimalaus repertuaro asmuo judės link didesnio sąmoningumo ir daugiau malonumo.
 • Individualios konsultacijos (tolesnis mokslinis poveikis ir praktinis pritaikymas)
 • Diferencinio mokymosi būdą perkelkite į klinikinę programą (plakatas).
 1. Rygos Stradinio universitetas, Ryga, Latvija (27-09-2021) (virtualiai)

Seminaro „Individualizuota reabilitacija: diferencinis mokymasis kaip kūno ir smegenų aktyvatorius“ metu dalyviai ugdys probleminio mokymosi kompetencijas, pritaikys individualizuotas judėjimo strategijas ir lavins įgūdžius pritaikyti diferencinį mokymąsi reabilitacijos praktikoje. Reabilitacijos metu pacientai turėtų patirti judesių unikalumą ir atkaklumą, kurie panaudotų suvokimą ir veiksmus. Šis metodas sutelktas į holistinės sąveikos dinamiką, kai suprantamas atlikėjo, užduoties ir aplinkos neatskyrimas. Tai turėtų įkvėpti besimokančiuosius įkūnyti kompetenciją ir susidomėjimą kartu su savireguliacijos strategijomis, reikalingomis individualiam judėjimui plėtoti ir palaikyti reabilitacijos kontekste.

 

 1. Praktinis seminaras ir bendravimas su studentais iš Lietuvos ir Latvijos (29-10-2021) (virtualiai)

Studentų pristatymai, pasikeitimas patirtimi praėjus mėnesiui po pagrindinių seminarų. Klausimai-atsakymai.

 

 

Tiesioginiai ir netiesioginiai projekto dalyviai ir jų skaičius

Tiesioginiai

 • Sporto ir reabilitacijos krypčių tyrėjai (4) (Lietuva)
 • Reabilitacijos dėstytojai (10) (Lietuva)
 • Pirmosios pakopos kineziterapijos studentai (30) (Lietuva)
 • Antrosios pakopos sveikatos ir reabilitacijos studentai (10) (Lietuva)
 • Bakalauro ir antrosios pakopos sveikatos mokslų studentai – pvz. kineziterapeutai, ergoterapeutai (50) (Latvija)
 • RSU Reabilitacijos katedros dėstytojai (8) (Latvija)

Netiesioginiai:

 • Kiti SPA ir reabilitacijos ligoninių reabilitacijos specialistai (30)
 • Pacientai (250)