Individualizuota reabilitacija: įkūnytas judesys

Duration of the project

01.06.2021. - 15.11.2021.

Countries and institutions involved in the project

flag-LT
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
flag-LV
Rygos Stradinio universitetas
flag-DE
Johano Gutenbergo Universitetas

Projekto vadovas

Dr. Agnė Slapšinskaitė

Projekto tikslai

Šiuo projektu siekiama įinkorporuoti dinamišką funkcinę judesio praktiką ir pateikti pradinius pasiūlymus, daugiausia dėmesio skiriant individualizavimui reabilitacijoje.

Pagrindinės projekto veiklos ir šių veiklų įgyvendinimo vieta

1) Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Kaunas, Lietuva (2021-09-23)

  • Nuotolinio seminaro metu per TEAMS dalyviai turėjo galimybę ugdyti situacinio mokymosi kompetencijas, ugdyti diferencinio mokymosi pritaikymo reabilitacijos praktikoje įgūdžius.
  • Individualios konsultacijos reabilitacijos kontekste tolimesnė mokslinė reikšmė ir praktinis pritaikymas buvo aiškiai išdėstyti ir aptarti.
  • Dalyviai gavo namų užduotį diferencinio mokymosi tyrimus paversti praktika (video formatu).

 

2) Rygos Stradiņš universitetas, Ryga, Latvija (2021-09-27)

  • Nuotolinio seminaro metu per TEAMS dalyviai turėjo galimybę ugdyti situacinio mokymosi kompetencijas, ugdyti diferencinio mokymosi pritaikymo reabilitacijos praktikoje įgūdžius.
  • Individualios konsultacijos reabilitacijos kontekste tolimesnė mokslinė reikšmė ir praktinis pritaikymas buvo aiškiai išdėstyti ir aptarti.
  • Dalyviai gavo namų užduotį diferencinio mokymosi tyrimus paversti praktika (video formatu).

3) Baigiamasis praktinis nuotolinis seminaras ir bendravimas su studentais iš Lietuvos ir Latvijos (2021-10-29).

  • Grupinė diskusija, vaizdo įrašų t.y., namų darbų dalijimasis su Lietuvos ir Latvijos studentais bei diskusija su Prof. Wolfgang Schöllhorn

Tiesioginiai ir netiesioginiai projekto dalyviai ir jų skaičius

Direct: 169

Indirect: 280