Mokslininkų įtrauktis į vietines ir tarptautines akademines bendruomenes

Duration of the project

01.06.2021. - 01.11.2021.

Countries and institutions involved in the project

flag-LT
Mykolo Romerio universitetas
flag-DE
Berlyno technikos universitetas

Projekto vadovas

Eleonora Dagienė

Projekto tikslai

Mokslo vertinimas Lietuvoje nuolat keičiasi. Dvidešimt metų eksperimentavę su formaliuoju vertinimu, mokslo politikai prie jo pridėjo ir ekspertinį vertinimą (angl. Comparative Expert Assessment). Šio metodikoje atsirado naujų rodiklių. Vienas iš jų – MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis – Lietuvos mokslo bendruomenei yra sąlyginai naujas. 2018 m. ekspertinio vertinimo ataskaitoje pažymėta, kad kai kurias Lietuvos mokslo sritis surakino sąstingis, kurio greičiausiai nepavyks išjudinti nesutelkus pastangų.

2019 m. Leideno universiteto doktorantė Eleonora Dagienė pradėjo kokybinį mokslo tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti mokslo vertinimo priemonių efektyvumą ir kylančias kliūtis. Atlikus išsamią penkiasdešimties interviu analizę, įtrauktis tapo viena iš svarbiausių ir daugiausiai klausimų keliančių temų.

Nors Lietuvos mokslo politikai formalaus mokslo vertinimo priemonėmis jau daugiau kaip 20 metų skatina mokslininkus įsitraukti į  tarptautines akademines bendruomenes, pirminiai tyrimo rezultatai atskleidžia, kad vertėtų susirūpinti ir vietinės reikšmės įtrauktimi.

Pagrindiniai šio projekto tikslai yra:

(1) konsultuotis su Vokietijos tyrėjais, jau dešimtmetį tyrinėjančiais akademinės bendruomenės įtraukties klausimus, ir

(2) surengti du renginius, suteiksiančius įžvalgų Lietuvos akademinei bendruomenei ir mokslo politikos formuotojams.

Projekto metu numatyti du renginiai:

(1) seminaras – pristatyti užsienio ekspertų įžvalgas ir pirminius Eleonoros Dagienės tyrimo rezultatus,

(2) apskritojo stalo diskusija  – su Lietuvos mokslo politikais, administratoriais ir mokslininkais aptarti seminare pristatytas įžvalgas.

Pagrindinės projekto veiklos ir šių veiklų įgyvendinimo vieta

  1. Mokslo sociologijos seminaras. Berlyno technikos universiteto Istorijos, mokslo, technologijos, literatūros ir filosofijos institute Eleonora Dagienė pristatys preliminarius interviu su Lietuvos akademikais ir politikais analizės rezultatus.
  2. Mišraus formato (asmeninis ir internetinis) viešas seminarasMokslininkų įtrauktis į vietines ir tarptautines akademines bendruomenes“.

3. Apskritojo stalo diskusija – su mokslo politikos formuotojais, mokslo administratoriais ir mokslininkais aptarti seminare (2 p.) pristatytas įžvalgas.

Tiesioginiai ir netiesioginiai projekto dalyviai ir jų skaičius

Tiesioginiai projekto dalyviai:

Tikslinė grupė:

Mokslo politikai ir administratoriai, akademinės bendruomenės nariai Lietuvoje ir Vokietijoje

Numatomas naudos gavėjų skaičius:

Projekto dalyviai – keturi mokslininkai

Atvirojo seminaro dalyviai – 100 (arba daugiau, nes numatytas mišrus renginio formatas)

Apskritojo stalo diskusijos dalyviai  – iki 20 (mokslo politikai ir administratoriai, mokslininkai ir keturi šio tyrimo komandos nariai)

 

Netiesioginiai projekto dalyviai:

Tikslinė grupė:
Kitų šalių mokslo politikai, administratoriai ir akademinės bendruomenės nariai.

 

Numatomas naudos gavėjų skaičius:

Šimtai ar tūkstančiai, vertinant pagal bendrą tarptautinės akademinės bendruomenės skaičių, kurį pasieks konferencijose ir būsimuose žurnalų straipsniuose pristatyti kokybinio tyrimo rezultatai ir rekomendacijos.