Bakterijų genomų tyrimai mikrobiologinės maisto saugo užtikrinimui

Duration of the project

01.06.2021. - 15.11.2021.

Countries and institutions involved in the project

flag-LT
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
flag-DE
Berlyno laisvojo universiteto

Projekto vadovas

Prof. Dr. Mindaugas Malakauskas

Projekto tikslai

Pagrindinis šio projekto tikslas yra plėtoti ir didinti mokslinių tyrimų kompetenciją ir inovacinius gebėjimus LSMU bakterijų genomų tyrimų srityje. Projekto vykdymas apims paskaitų ciklus, tyrimų atlikimą bendradarbiaujant abiem projekto partneriams ir baigiamąjį seminarą, kuris leis mums pristatyti įgytas žinias bei tyrimų rezultatus platesnei auditorijai.

Pagrindinės projekto veiklos ir šių veiklų įgyvendinimo vieta

1 veikla. Paskaitų ciklas (nuotolinės)

Internetinių paskaitų ciklas skirtas supažindinti dalyvius su (i) bakterijų genomų tyrimais mikrobiologine maisto sauga, (ii) bioinformatikos įrankiais ir jų taikymu bakterijų genomo tyrimams ir (iii) tyrimų rezultatais atliekant bakterijų genomų tyrimus.

 

2 veikla. Individualūs tyrėjų praktiniai mokymai (nuotoliniai su praktine dalimi laboratorijoje)

Paskaitų ciklą lydės individualūs mokymai ir tyrimai sukuriant tris bendras grupes, kurių kiekviena atliks tyrimus su atskiromis bakterijomis: Campylobacter, Vibrio ir Arcobacter.

 

3 veikla. Seminaras „Bakterijų genomo tyrimai“ (nuotolinis)

Seminare bus apibendrintos viso projekto metu įgytos žinios. LSMU ir FUB mokslininkai pristatys bendrų grupių parengtų atvejų tyrimų rezultatus.

Tiesioginiai ir netiesioginiai projekto dalyviai ir jų skaičius

Paskaitų ciklas (1 veikla)

Tiesioginiai dalyviai: LSMU ir FUB darbuotojai ir studentai (apie 15 asm.). Netiesioginiai dalyviai: veterinarijos ir maisto saugos studijų programų studentai iš Lietuvos, Vokietijos ir BOVA universitetų tinklo (paskaitų ciklas bus siūlomas prisijungti nemokamai). (apytiksliai 40).

 

Individualūs mokymai / atvejų analizė (2 veikla)

Tiesioginiai dalyviai: 6 (trys kiekvieno partnerio mokslininkai, įskaitant jaunus mokslininkus ir doktorantus; LSMU ir FUB). Netiesioginiai dalyviai: suplanuota tyrimų ir mokymų rezultatų sklaida seminaro metu (3 užduotis) leis pasiekti didesnę auditoriją (maisto pramonės, laboratorijų, dalyvaujančių maisto tyrimuose ir kt. sričių atstovai).

Seminaras (3 veikla)

Tiesioginiai dalyviai: iš universiteto, verslo įmonių, laboratorijų ir socialinių partnerių, kurių veiklos susijusios su maisto sauga (apie 30). Netiesioginiai dalyviai: numatoma, kad seminaro pristatymai bus įrašyti ir įkelti į LSMU „Moodle“ sistemą, suteikiant prieigą LSMU studentams studijuojant tokius dalykus kaip mikrobiologinė maisto sauga, mikrobiologija, epidemiologija (50–60 studentų).