Tvaraus valdymo ir atskaitomybės veiksniai mažmeninėje prekyboje

Duration of the project

01.03.2019. - 15.10.2019.

Countries and institutions involved in the project

flag-LT
Kauno technologijos universitetas
flag-DE
Hamm-Lippstadt Universitetas
flag-EE
Tartu Universitetas
flag-LV
Latvijos universitetas

Projekto tikslas

Projekto tikslas yra suorganizuoti renginius, skirtus paskatinti Vokietijos ir Baltijos šalių mokslininkų bendradarbiavimą tiriant tvaraus valdymo ir atskaProjekto tikslas yra suorganizuoti renginius, skirtus paskatinti Vokietijos ir Baltijos šalių mokslininkų bendradarbiavimą tiriant tvaraus valdymo ir atskaitomybės veiksnius mažmeninėje prekyboje. Tai būtų pirmasis platesnės mokslinių tyrimų darbotvarkės žingsnis, t.y. dalijimasis žiniomis ir bendro tyrimo atlikimas.itomybės veiksnius mažmeninėje prekyboje. Tai būtų pirmasis platesnės mokslinių tyrimų darbotvarkės žingsnis, t.y. dalijimasis žiniomis ir bendro tyrimo atlikimas.

Pagrindinės projekto veiklos ir vieta

 1. Pradinis projekto dalyvių susitikimas (seminaras) dėl tyrimo metodologijos formavimo: interviu vadovo sudarymas mažmeninės prekybos tinklų atvejų analizei ir tyrimo atlikimo etapų išskyrimas. Vieta – HSHL, Marker Allee 76-78 59063 Hamm, Vokietija.

 

 1. Atvira paskaita HSHL, Vokietija.

 

 1. Atliekama mažmeninės prekybos tinklų tvaraus valdymo ir atskaitomybės atvejų analizė projekto dalyvių šalyse: Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Vokietijoje.

 

 1. Atviras seminaras apie tvaraus valdymo ir atskaitomybės mažmeninėje prekyboje praktikas bei iššūkius. Pirminis tirtų atvejų analizės rezultatų aptarimas bei mokslininkų ir praktikų diskusija. Vieta – KTU, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Gedimino g. 50, Kaunas, Lietuva.

 

 1. 2 paskaitos (skaitomos projekto partnerių iš Vokietijos bei Estijos) KTU, Ekonomikos ir verslo fakultete, Gedimino g. 50, Kaunas, Lietuva.

Projekto tiesioginė ir netiesioginė tikslinė auditorija, įtrauktų asmenų skaičius

Tiesioginė tikslinė auditorija:

 •  projekto dalyviai (7), kurie įgyvendins šio projekto veiklas;
 • diskutantai, kviečiami į pradinį susitikimą bei atvirus seminarus (ne projekto dalyviai) – 3;
 •  mažmeninės prekybos tinklų (atvejų) atstovai, kurie dalyvaus pilotiniame tyrime (interviu) apie veiksnius, lemiančius tvarų valdymą ir atskaitomybę mažmeninėje prekyboje – 4-6 apklaustieji iš kiekvienos šalies partnerės (iš viso apie 20-24 apklaustieji);
 • 2 KTU studentai (1 magistrantūros ir 1 doktorantūros), 1 doktorantas iš TU, kurie turės galimybę projekto metu susipažinti su mokslinių tyrimų veiklomis bei metodais, išplėsti savo žinias apie tiriamą pramonės šaką ir šias žinias pritaikyti studijose bei rengiant baigiamuosius darbus. Netiesioginė tikslinė auditorija:
 • HSHL studentai (Vokietija), dalyvausiantys atviroje paskaitoje (apie 20 studentų);
 • Praktikai, akademinis personalas ir kiti atviros paskaitoje HSHL (Vokietija) dalyviai (apie 5 dalyviai);
 • Akademinis personalas iš KTU bei kitų institucijų, dalyvausiantis atvirame seminare KTU, Lietuvoje (apie 10 dalyvių);
 • Praktikai, asociacijų atstovai, politikai, studentai bei kiti atvirojo seminaro KTU (Lietuva) dalyviai (apie 10 dalyvių);
 • KTU studentai, dalyvausiantys dvejose profesorių iš Vokietijos ir Estijos paskaitose – apie 50 studentų;
 • Kitos suinteresuotosios šalys Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje bei Vokietijoje, kurios turės galimybę susipažinti su projekto veiklomis straipsnių, skelbiamų universitetų tinklapiuose (kiekvieno partnerio) bei kitose žiniasklaidos priemonėse (jei straipsniai bus priimti), pagalba (apie 100 skaitytojų).
 • Tarptautinė akademinė bendruomenė, nes šio projekto rezultatų pagrindu planuojama parengti mokslinį straipsnį. Ši netiesioginė tikslinė auditorija aktuali po projekto užbaigimo, t.y. straipsnio pristatymo mokslinėje konferencijoje (apie 100 skaitytojų).

Vieši projekto renginiai, jų datos

1. Pradinis projekto dalyvių susitikimas, skirtas tyrimo metodologijai parengti 11/12-04-2019, HSHL, Vokietija.

2.Atvira paskaita bakalauro ir/ar magistro studijų programos studentams, 11-04-2019, HSHL, Vokietija. Pranešėja prof. dr. Lina Dagilienė. Diskutantas(-ė) – mažmeninės prekybos tinklo atstovas(ė) (Vokietija).

3.Atviras seminaras apie veiksnius, lemiančius tvarų valdymą ir atskaitomybę mažmeninės prekybos tinkluose, 09/11-10-2019, KTU, Lietuva. Galimi pranešėjai:a. Judith Putter (HSHL, Vokietija)b. Lina Dagilienė (KTU, Lietuva)c. Toomas Haldma (TU, Estija)d. Ivita Faitusa (LU, Latvija)e. Praktikas(-ė) (mažmeninės prekybos tinklo vadovas(-ė), Lietuva).

4.Paskaita Apskaitos ir audito studijų programos magistrantams, 09/11-10-2019, KTU, Lietuva. Pranešėjas prof. Toomas Haldma (TU, Estija).

5.Paskaita ekonomikos, verslo ir vadybos studijų programų studentams, 09/11-10-2019, KTU, Lietuva.  Pranešėjas: prof. Judith Putter (HSHL, Vokietija).