Tarpdisciplininis Hermano Adlerio kolokviumas

Duration of the project

01.03.2019. - 31.05.2019.

Countries and institutions involved in the project

flag-LT
Vilniaus Universitetas
flag-LT
Vytauto Didžiojo Universitetas
flag-DE
Paderborn Universitetas
flag-DE
Bamberg Universitetas

Projekto tikslai

Užmirštas vokiečių-žydų poetas Hermanas Adleris, bėgęs nuo nacių persekiojimo ir išgyvenęs Vilniaus ir Varšuvos getuose bei Bergen-Belsen‘o koncentracijos stovykloje, daugeliu atžvilgių yra simbolinė figūra. Jo Vilniaus gete sukurta lyrika, išskirtinė ir tuo pačiu tipiška biografija atveria galimybes žvilgsniui iš įvairių perspektyvų. Šį tikslą sau kelia tarpdisciplininis kolokviumas, kuriame numatyti įvairių fakultetų (kino menų, istorijos, judaistikos, literatūrologijos, teologijos) pranešimai, ieškantys skirtingų prieigų šiai asmenybei, jos (lyrinei) veiklai ir išgyventam laikotarpiui atskleisti. Tokiu būdu siekiama turiningų debatų apie išgyvenusį Adlerį ir apie epochą, kurioje „Šiaurės Jeruzalė” virto „mirties miestu”. Diskusija apie šį kompleksišką ir sunkų palikimą (ir kaltę) yra aktuali ir šių dienų Lietuvoje. Didelį dėmesį šiam klausimui skyrė neseniai šalyje lankęsis Popiežius ir padėjęs vainiką prie paminklo holokausto aukoms.

Pakviesti pranešėjai, kurių pavardes rasite pridėtame programos projekte, kartu kuria tarpdisciplininį, įvairialypį pokalbį šia aktualia tema. Šiuo metu dar siekiama pritraukti daugiau vietinių tyrėjų, kuriems programos projekte (ypač pirmą dieną) yra palikta vieta ir laikas.

Pateikite numatomą asmenų skaičių, kuriems tai būtų naudinga.

Pagrindinė: įvairių fakultetų akademikai (apie 20), taip pat su žydų istorija supažindinantys muziejai, kuriems būtų svarbios recenzijos ir pranešimai spaudai.
Netiesiogiai: kiti kolegos, studentai, kuriems būtų naudingos kolokviumo įžvalgos (apie 120)

Vieši renginiai (svečių paskaitos, seminarai, konferencijos ir t.t.) prašome nurodyti datą, vietą ir pranešėjus

27. – 28.05.2019.

Tarpdisciplininis Hermano Adlerio kolokviumas