Kibernetininis saugumas: grėsmių modeliavimo įrankių bei metodų kūrimo hakatonas

Duration of the project

01.09.2020. - 15.11.2020.

Countries and institutions involved in the project

flag-LT
Vilniaus universitetas
flag-DE
Reutlingeno universitetas
flag-LV
Latvijos universitetas
flag-EE
Tartu universitetas

Projekto vadovas

Prof. Dr. hab. Vladislav V. Fomin

Projekto tikslai

Keturių universitetų bendradarbiavimo rezultatas- du dviejų dienų trukmės renginiai/kūrybinės dirbtuvės (hakatonai) Kaune bei Reutlingen‘e, kurių rezultatais bus dalinamasi ir  viešinama taip pat ir Tartu bei Rygoje

Pasirinkta hakatono tematika yra vienodai aktuali visiems keturiems projekto partneriams: kibernetinis saugumas, kibernetinių grėsmių modeliavimo įrankių ir metodų kūrimas

Hakatono organizavimu siekiama keturių pagrindinių tikslų:

  • inovacijų univesitetinėje dėstymo/didaktinėje veikloje;
  • skatinti studentų įsitraukimą į mokymo(si) procesą
  • inovacijų kibernetinio saugumo įrankiuose bei metoduose
  • į tikslinį prolemų sprendimą orientuoto bendradarbiavimo tarp iniversitetų ir verslo organizacijų  stiprinimo

Pagrindinės projekto veiklos ir šių veiklų įgyvendinimo vieta

Hakatonas Vilniaus universiteto Kauno fakultete, Kaunas, Lietuva

Hakatonas Reutlingeno universitete, Reutlingenas, Vokietija

Viešieji projekto renginiai ir jų datos

Hakatonas Vilniaus universiteto Kauno fakultete, Kaunas, Lietuva.

Data: 2020 Rugsėjo 29 – 30d.

Vieta: Kaunas, Lietuva

 

Hakatonas Reutlingeno universitete, Reutlingenas, Vokietija.

Data: 2020 Spalio 22-23-8d.

Vieta: Reultingenas, Vokietija

Tiesioginiai ir netiesioginiai projekto dalyviai ir jų skaičius

Tiesioginiai projekto dalyviai:

projekte dalyvaujančių universitetų akademinis personalas, bakalauro bei magistro studijų studentai, universitetų socialiniai partneriai.

Planuojamas tiesioginių projekto dalyvių skaičius nuo 75 iki 150 asmenų kiekvienoje renginio vietoje (iš viso nuo 150 iki 300 asmenų);

 

Netiesioginiai projekto dalyviai:

Visos aukštojo mokslo institucijos ir verslo bei valstybinės organizacijos kurioms yra aktuali kibernetinio saugumo tematika (virusų, Phishing‘o atakų plėtros modeliavimas, tikslinių duomenų vizualizacija, technologiniai sprendiniai), probleminio mokymo(si) metodų, universitetinės didaktikos inovacijos