Žemdirbystė ir piliakalniai: ankstyvųjų maistinių augalų įvairovė ir nustatymas Rytų Baltijos šalyse

Duration of the project

01.06.2021. - 15.11.2021.

Countries and institutions involved in the project

flag-LV
Latvijos universitetas
flag-EE
Talino universitetas
flag-DE
Rostoko universitetas

Projekto valdymo

PhD Candidate Vanda Visocka

Projekto tikslas (tikslai)

a) Ankstyvųjų maistinių augalų chronologijos ir reikšmės bei jų rūšiai būdingo spektro nustatymas remiantis piliakalniais: Asva (Estijoje) ir Ķivutkalns (Latvijoje),

b) Botaninių makro liekanų iš piliakalnių identifikavimas ir jų pateikimas duomenų rinkinyje. 

Identifikuotos piliakalnių Ķivutkalns ir Asva senųjų grūdinių augalų kultūrų rūšys konkrečiame kontekste ir išsiaiškinta jų chronologija

Pagrindinės projekto veiklos ir vieta (vietos), kur jos bus vykdomos pagal projektą

  1. Grūdinių augalų archeologinio konteksto ištyrimas iš apžvalgų apie kasinėjimus ir archeologinių kolekcijų, mėginių atrinkimas 14C AMS analizėms (Vanda Visocka, Andrejs Vasks, Uwe Sperling, Hans-Jörg Karlsen; Lembi Lõugas; LU, Rostoko universitetas, Talino universitetas).
  2. Grūdinių augalų atrinkimas ir ištyrimas.
    2a) Makrolikučių atrinkimas ir keramikos analizė iš piliakalnių Ķivutkalns ir Asva (V. Visocka, U. Sperling, L. Lõugas; Latvijos nacionalinis istorijos muziejus (LNVM), Archeologinių kolekcijų repozitoriumas, Talino universitetas).
    2b) Keramikos „autopsija“ – keramikos induose esančių sėklų įspaudų analizė, sėklų įspaudų pozityvų gaminimas ir apdorojimas RTI fotogrametrija (V. Visocka, U. Sperling; LNVM; Rostoko universitetas).
    2c) Paleobotaninis grūdinių augalų kultūrų ištyrimas – rūšių nustatymas pagal makrolikučius ir keramikos įspaudus (Aija Ceriņa, Janta Meža ir Sirje Hiie, LNVM, Archeologinių kolekcijų repozitoriumas).
  3. 14C AMS datavimas atrinktiems grūdiniams augalams iš piliakalnių Ķivutkalns ir Asva – mėginių paruošimas ir nugabenimas į Poznanės radioaktyviosios anglies laboratoriją Lenkijoje.
  4. Viešos paskaitos LU ir Rostoko universitete (V. Visocka, U. Sperling, H.-J. Karlsen).

Projekto tikslinė grupė

Tiesiogiai: Projekto komanda –

Netiesiogiai: studentai ir interesantai – 60 žmonių