Žemdirbystė ir piliakalniai: ankstyvųjų maistinių augalų įvairovė ir nustatymas Rytų Baltijos šalyse

Duration of the project

01.06.2021. - 15.11.2021.

Countries and institutions involved in the project

flag-LV
Latvijos universitetas
flag-EE
Talino universitetas
flag-DE
Rostoko universitetas

Projekto valdymo

PhD Candidate Vanda Visocka

Projekto tikslas (tikslai)

a) Ankstyvųjų maistinių augalų chronologijos ir reikšmės bei jų rūšiai būdingo spektro nustatymas remiantis piliakalniais: Asva (Estijoje) ir Ķivutkalns (Latvijoje),

b) Botaninių makro liekanų iš piliakalnių identifikavimas ir jų pateikimas duomenų rinkinyje. 

Pagrindinės projekto veiklos ir vieta (vietos), kur jos bus vykdomos pagal projektą

  1. Kasinėjimų ataskaitų įvertinimas ir makro liekanų nustatymas Latvijos universiteto, Latvijos nacionalinio istorijos muziejaus (LNVM) archeologiniuose depozituose ir Talino universiteto archeologinių tyrimų kolekcijoje (ARC).
  2. Keramikos radinių lankymas LNVM ir ARC: paleobotaninė grūdų atspaudų keramikoje analizė, plastinių atspaudų ir modelių gamyba pasitelkiant Reflective Transformation Imaging (RTI).
  3. Suanglijusių grūdų likučių datavimas 14C radioaktyviosios anglies metodu.
  4. Publikacijos „Žemdirbystė ir piliakalniai: ankstyvųjų maistinių augalų įvairovė ir nustatymas Rytų Baltijos šalyse“ parengimas specialybės žurnalui.
  5. Projekto populiarinimas: pranešimai, diskusijos, keli interviu, mokslo populiarinimo straipsniai.

Projekto tikslinė grupė

Tiesioginė tikslinė grupė: dalyvaujanti mokslininkų grupė ir potencialūs partneriai būsimuose projektuose ar tyrimuose, kurių tikslas yra panašus (min. 10).

Netiesioginė tikslinė grupė: archeologų, geologų ir biologų mokslinė bendruomenė iš Latvijos, Estijos ir Vokietijos, kurie tyrinėja panašias temas (min. 50) bei plati suinteresuota visuomenė.