Socialinis dizainas kaip tarpšakinė praktika

Duration of the project

01.06.2022. - 15.11.2022.

Countries and institutions involved in the project

flag-EE
Estijos menų akademija
flag-DE
Humboldtų universitetas
flag-DE
Getingeno universitetas
flag-LV
Latvijos meno akademija
flag-LV
Latvijos kultūros akademija
flag-EE
Talino technikos universitetas

Projektų vadovas

Assoc. Prof. Dr. Francisco Martínez

Projekto tikslas (tikslai)

Projekto tikslas yra tarpdisciplininė socialinio dizaino metodų integracija į etnologinius tyrimus ir mokymą. Bendra paraiška yra padalinta į keturias tarpusavyje susijusias veiklos sritis:

  1. Simpoziumo organizavimas ir įgyvendinimas. Per Taline vykstantį trijų dienų simpoziumą mokslininkėms ir praktikėms turės būti nubrėžti socialinio dizaino turinio ir kontūrų apmatai. Mes kartu mokomės iš pažinimo teorijos vidurinio kelio ir apie jį, įgalinantį etnografinius tyrimus, bendradarbiavimo praktiką ir visuomenės transformacijas.
  2. Socialinio dizaino magistro studijų planavimas. Kartu su projekto dalyviais turės būti kuriamas inovacinės studijų programos pagrindas, kurios dalykas yra dizainas kaip socialinė praktika. Studentai turės išmokti multimodalinių praktikų tarpšakinėje ir tarpdisciplininėje aplinkoje ir gebėti jas teoriškai apmąstyti.
  3. Transnacionalinio tinklo įkūrimas. Siekiant tvariai konsoliduoti žinių kaupimą projekto etape, ketinama sukurti transnacionalinį tinklą.
  4. Žinių perdavimas. Be tiesiogiai dalyvaujančių projekto partnerių, siekiama, kad projekto rezultatai būtų prieinami taip pat ir platesnei auditorijai. Todėl viena projekto dalis yra darbas prie mokslinio-praktinio žinyno šia tema.

Pagrindinės projekto veiklos ir renginių vieta / vietos, kur bus vykdomos veiklos pagal projektą

  1. Trijų dienų simpoziumo, apimančio paskaitas, atvirus formatus ir išvykas į vietą, organizavimas Taline
  2. Būsimo socialinio dizaino magistrantūros studijų kurso planavimas
  3. Projekto vadovo tiriamųjų vizitų vykdymas
  4. Knygos pasiūlymo parengimas

Projekto tikslinė grupė

Tiesioginė tikslinė grupė:

Mokslininkės ir mokslininkai (25) bei doktorantės ir doktorantai (45), turintys socialinių, humanitarinių mokslų ir dizaino išsilavinimą ir (arba) besidomintys šiomis sritimis. Adresatai – nuo dizaino praktikų iki profesionalių antropologų ir kolegų urbanistikos tyrimų, sociologijos, architektūros, meno istorijos ir vaizduojamojo meno srityse.

Kalbant apie bendrą pagrindą, mes visi rodome susidomėjimą iš naujo apibrėžti socialinę sritį ir prisijungti prie bendradarbiavimo ir eksperimentinių tyrinėjimų; taip pat dalintis naujomis idėjomis ir tyrimo metodais, gebėti dirbti kartu su įvairiomis disciplinomis ir požiūriais.

Netiesioginė tikslinė grupė:

Potencialios suinteresuotosios šalys ir partneriai (50), pvz., miesto planuotojai, aktyvistai, žiniasklaidos atstovai, pradedančiųjų įmonių verslininkai ir asmenys, kurie priima politinius sprendimus (savivaldybės, ligoninės, kalėjimai, vyriausybinės agentūros).