Tarpdisciplininių metodų taikymas sėkmingai gyvūnų ligų kontrolei

Duration of the project

01.06.2020. - 29.12.2020.

Countries and institutions involved in the project

flag-LT
Veterinarijos Akademija, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
flag-DE
Frydricho Loflerio Institutas, Federalinis gyvūnų sveikatingumo mokslinių tyrimų institutas

Projekto vadovas

Prof. Alvydas Malakauskas

Projekto tikslai

Tyrimai padėjo geriau suprasti medžiotojų požiūrį, nuomonę apie afrikinį kiaulių marą ir jo kontrolės priemonių galimybes Lietuvoje. Projekto metu veterinarinės medicinos mokslininkai įsisavino dalyvavimo epidemiologijos metodikas, kurias ir pritaikė Lietuvoje atliktiems tyrimams.

Pagrindinės projekto veiklos ir šių veiklų įgyvendinimo vieta

LSMU mokslininkai dalyvavo stažuotėje FLI, Vokietijoje, kurios metu įsisavino dalyvavimo epidemiologijos tyrimų bei duomenų analizės metodikas. Buvo atlikta internetinė medžiotojų apklausa apie medžiotojų požiūrį ir lūkesčius dėl afrikinio kiaulių maro kontrolės. Apklausa atlikta per populiarų medžiotojų tinklapį ir Lietuvoje esančias medžiotojų asociacijas bei sąjungas. Dalyvavimo epidemiologijos tyrimai buvo atlikti su medžiotojų savanorių grupėmis visoje Lietuvoje. Tyrimų metodai ir rezultatai internetinio renginių metu buvo pristatyti medžiotojams, mokslininkams, veterinarijos ir žemės ūkio specialistams iš LSMU, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Žemės ūkio ministerijos.

Tiesioginiai ir netiesioginiai projekto dalyviai ir jų skaičius

Tiesiogiai: Lietuvos mokslininkai ir žemės ūkio specialistai – 8, medžiotojai – 45, kiti su afrikinio kiaulių maro kontrole susiję asmenys – 15, praktikantai iš FLI – 3.

Netiesiogiai: sunku nustatyti, tačiau tyrimų rezultatai buvo pristatyti Lietuvos medžiotojų asociacijoms ir sąjungoms (apie 30 tūkst. medžiotojų), paskelbti medžiotojų internetiniame tinklapyje bei pateikti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.