Ekspatriantų adaptacija Baltijos šalyse

Duration of the project

01.07.2017. - 15.12.2017.

Countries and institutions involved in the project

flag-LT
Kauno technologijos universitetas
flag-DE
Dortmundo technikos universitetas
flag-EE
Estijos verslo mokykla
flag-LV
Latvijos universitetas

Projekto tikslai

Pasidalinti žiniomis ir patirtimi bei atlikti žvalgomąjį veiksnių, darančių įtaką aukštos kvalifikacijos ekspatriantų adaptacijai vietinėse darbo rinkose, tyrimą.

Pagrindinės projekto veiklos ir veiklų įgyvendinimo vietos

 1. Viešas seminaras „Ekspatriantų Baltijos šalyse adaptacijos iššūkiai“ apie ekspatriantų galimybes ir iššūkius, kuriame žiniomis ir patirtimi dalinosi bei diskusijoje dalyvavo tyrėjai ir praktikai. Renginio vieta – Kauno technologijos universitetas, Ekonomikos ir verslo fakulteto konferencijų centras, Gedimino g. 50, Kaunas, Lietuva.  Renginio data – 2017 m. rugsėjo 22 d.
 2. Atvira paskaita tema „Žinių darbuotojų ekspatriacijos iššūkiai centrinėje ir Rytų Europoje (Prof. Liudvika Leišytė (Dortmundo Technologijos universitetas), KTU, Gedimino g. 50, Kaunas, Lietuva, 2017 m. rugsėjo 22d.
 3. Atvira paskaita tema „Ekspatriacijos patirtis Kinijoje ir Vokietijoje bei Austrijoje“ (Barbara Sharrer iš Latvijos universiteto), KTU, Gedimino g. 50, Kaunas, Lietuva, 2017 m. rugsėjo 20d.
 4. Atvira paskaita tema „Kaip užkirsti kelią krizei inovacijų ir verslumo pagalba“ (prof. Ruth Alas iš Estijos verslo mokyklos), KTU, Mechanikos ir dizaino fakultetas, Studentų g. 56-154, Kaunas, Lietuva, 2017 m. rugsėjo 21d.
 5. Metodologijos dizaino dirbtuvės, skirtos versle dirbančių ekspatriantų tyrimo metodologijos kūrimui ir empirinio tyrimo proceso detalizavimui. Renginio vieta – Kauno technologijos universitetas, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Gedimino g. 50, Kaunas, Lietuva.
 6. Vieša paskaita Dortmundo technologijos universitete (prof. V.Kumpikaitė-Valiūnienė, dr. J. Duobienė (KTU), A.-L. Rose (Dortmundo technologijos universitetas). Renginio vieta – TU Dortmund, Vogelpothsweg 78, Vokietija.

Tiesioginės ir netiesioginės tikslinės projekto grupės ir dalyvaujančių darbuotojų skaičius

Tiesioginės tikslinės grupės:

 • 7 projekto dalyviai
 • 2 diskutantai (ne projekto dalyviai), kurie dalyvaus seminare
 • Mažiausiai 4 ekspatriatai iš kiekvienos projekto partnerių valstybės ir 10 ekspatriantų iš Lietuvos (iš viso apie 22), kurie dalyvaus žvalgomajame tyrime

Netiesioginės tikslinės grupės:

 • Maždaug 10 KTU ir kitų institucijų tyrėjų, dalyvausiantys seminare,
 • Maždaug 20 studentų, dalyvausiančių seminare,
 • Maždaug 5 visuomenės atstovai (ekspatriatai, verslo atstovai, kiti susidomėję asmenys),
 • Maždaug 60 KTU studentų, dalyvausiančių L.Leišytės, Prof. R.Alas ir B. Scharrer paskaitose,
 • Maždaug 20 studentų ir 5 tyrėjai iš TU Dortmund, dalyvausiantys Prof. Kumpikaitės-Valiūnienės ir J.Duobienės paskaitoje

Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Vokietijos gyventojai, kurie skaitys universitetų (kiekvienoje valstybėje) medijose ir kitų visuomenės informavimo priemonių (jei pateikta informacija bus atrinkta) pateiktus straipsnius apie renginius