Elektromagnetinės taršos poveikis migruojantiems Latvijos drugiams

Duration of the project

01.07.2022. - 15.11.2022.

Countries and institutions involved in the project

flag-LV
Latvijos universiteto Biologijos institutas
flag-DE
Oldenburgo Carlo Ossietzkio universiteto

Projektų vadovas

Dr. Oskars Keišs

Projekto tikslas (tikslai)

Įvertinti žmonių suformuotos elektromagnetinės taršos poveikį Latvijos ir per Latviją keliaujančioms drugių rūšims. Tyrimas apims drugių elgsenos galimų pokyčių įvertinimą tiek poilsio, tiek migracijos metu.

Pagrindinės projekto veiklos ir vieta (vietos), kur veikla (veiklos) vyksta

  1. Tyrimų seminaras, į kurį įsitrauks visi projekto partneriai, praktiškai pritaikyti tyrimo metodai ir surinkti duomenys mokslinei publikacijai (Latvijos universiteto Papės ornitologinių tyrimų centre, Rucavos valsčiuje, Pietų Kuržemės regione)
  2. Latvijos projekto partnerių patirties mainų kelionė į Oldenburgo universitetą ir apsilankymas drugių tyrimų nelaisvėje centre Viurcburgo universitete.
  3. Projekto seminaras Rygoje su referentais iš visų projekto partnerių bei su kitais mokslininkais.

Projekto tiesioginė ir netiesioginė tikslinė grupė ir jos dalyvių skaičius

Tiesioginė tikslinė grupė: entomologai ir gamtosaugos profesionalai Latvijoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse; studentai, Latvijos žemės ūkio ministerijos bei Aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerijos valdininkai, taip pat visi kiti, kuriuos domina rūšių apsaugos ir kraštovaizdžių planavimas. Planuojama, kad projekto seminaruose iš viso dalyvaus apie 100 žmonių.

Netiesioginė tikslinė grupė: plačioji visuomenė, Latvijos ūkininkai ir kraštovaizdžio planuotojai bei visi suinteresuotieji asmenys. Manoma, kad informaciją įvairiose interneto svetainėse pasieks maždaug 10 000 žmonių.