Fizikos dėstymas ir mokymasis su eksperimentais

Duration of the project

15.09.2021. - 15.11.2021.

Countries and institutions involved in the project

flag-EE
Talino technikos universitetas
flag-DE
Hanoverio Leibnico universitetas
flag-LV
Latvijos universitetas

Projekto valdymo

Prof. Dr. Jaan Kalda

Projekto tikslas (tikslai)

Bendradarbiavimo inicijavimas fizikos didaktikos mokslinių tyrimų srityje tarp dalyvaujančių universitetų, daugiausia dėmesio skiriant naujoviškų metodų kūrimui pagrindinių studijų mokomosioms pratyboms su praktiniais komponentais. Dalijimasis žiniomis apie sprendimus, leidžiančius atlikti laboratorinį darbą pandemijų metu, kai kontaktinis mokymas draudžiamas.

Dalyvių iš Latvijos ir Estijos susipažinimas su Hanoverio Leibnizo universitete atliktų mokslinių tyrimų rezultatais apie tai, ko išmokstama įtraukti į fizikos praktiką – tinkamų eksperimentų kūrimas ir bandymas; praktikos vadovų mokymas fizikos praktikai; tandeminis dėstymas aukštosios mokyklos seminare apie šiuolaikinę fiziką būsimiems mokytojams; fizikos paskaitos perorganizavimas pagal Flipped-Classroom metodą.

Dalyvių iš Latvijos ir Vokietijos susipažinimas su TalTech projektų „RemoteLab“ ir „VirtualLab“ rezultatais – su eksperimentais, kuriuos galima valdyti per internetą ir atlikti nuotoliniu būdu, taip pat su eksperimentais, kuriuos galima atlikti virtualiai su kompiuteriniu kodu, kuris kaip įmanoma tikroviškiau imituoja eksperimentus ir matavimo procesus.

Dalyvių iš Estijos ir Vokietijos susipažinimas su fizikos didaktikos mokslinių tyrimų rezultatais Latvijos universiteto Fizikos fakultete – videodemonstracija apie temą „Elektra“ su atvirais klausimais studentams, taip pat buvo atliktas tyrimas apie bakalauro programos studentų žinias ir įgūdžius per fizikos praktiką.

Pagrindinės projekto veiklos ir vieta (vietos), kur jos bus vykdomos pagal projektą

  1. Tyrėjų iš Estijos ir Latvijos apsilankymas Hanoveryje, kad apsikeistų patirtimi, su tikslu susipažinti su vokiškomis ugdymo technologijomis.
  2. Apsikeitimas Taline ir Rygoje, tokiu būdu, kad iš pradžių visi dalyviai susitinka Taline, kad susipažintų su projektais „RemoteLab“ ir „VirtualLab“ bei su naujoviškais eksperimentais laboratorijoje per pagrindines studijas, o po to kelionė į Rygą, kur vyks seminaras.

Projekto tikslinė grupė

Tiesiogiai: 97

Netiesiogiai: 1200