Fizikos dėstymas ir mokymasis su eksperimentais

Duration of the project

15.09.2021. - 15.11.2021.

Countries and institutions involved in the project

flag-EE
Talino technikos universitetas
flag-DE
Hanoverio Leibnico universitetas
flag-LV
Latvijos universitetas

Projekto valdymo

Prof. Dr. Jaan Kalda

Projekto tikslas (tikslai)

Projektu siekiama inicijuoti bendradarbiavimą fizikos didaktikos srityje tarp dalyvaujančių universitetų, daugiausia dėmesio skiriant originalių metodų kūrimui pagrindinių studijų mokomiesiems užsiėmimams su praktiniais komponentais. COVID-19 pandemija mums yra parodžiusi, kaip svarbu yra turėti platų fizikai dėstyti skirtų metodų spektrą, kad tuo metu, kai negalimos paskaitos auditorijose, būtų galima tęsti efektyvias studijas. Kiekviena iš dalyvaujančių šalių dabar plėtoja nuosavus metodus, kurie išvardyti toliau; iš bendradarbiavimo žadama turėti sinergijos efektus ir spartesnę pažangą dalyvaujančiuose universitetuose.

Hanoverio Leibnico universitete dirbama šiomis kryptimis: (a) studijos apie įtraukimą į fizikos praktiką – tinkamų eksperimentų kūrimas ir bandymas; (b) praktikos vadovų mokymas fizikos praktikai; (c) tandeminis dėstymas aukštosios mokyklos seminare apie šiuolaikinę fiziką būsimiems mokytojams; (d) fizikos paskaitos perorganizavimas pagal Flipped-Classroom metodą. Universitete TalTech vyksta projektai „RemoteLab“ ir „VirtualLab“, skirti plėtoti eksperimentams, kuriuos būtų įmanoma valdyti nuotoliniu būdu ir atlikti naudojant žiniatinklio sąsają, taip pat eksperimentams, kuriuos galima atlikti virtualiai, t. y. pasitelkus kompiuterinį kodą, kuris kaip įmanoma tikroviškiau imituoja eksperimentus ir matavimo procesus. Latvijos universiteto Fizikos fakultete buvo sukurta vaizdo demonstracijos prezentacija apie temą „Elektra“, į kurią įeina atviri klausimai studentams, taip pat buvo atliktas tyrimas apie studentų žinias ir įgūdžius laboratoriniame fizikos kurse.

Pagrindinės projekto veiklos ir vieta (vietos), kur jos bus vykdomos pagal projektą

  1. Estijos ir Latvijos tyrėjų apsilankymas Hanoveryje, kad apsikeistų patirtimi, su tikslu susipažinti su vokiškomis ugdymo technologijomis.
  2.  Apsikeitimas Taline ir Rygoje, o būtent: iš pradžių visi dalyviai susitinka Taline, kad susipažintų su projektais „RemoteLab“ ir „VirtualLab“ bei su naujoviškais eksperimentais laboratorijoje per pagrindines studijas, o po to bus kelionė į Rygą, kur vyks seminaras.

Projekto tikslinė grupė

Tiesioginė: dalyvaujančių universitetų fizikos bakalauro ir fizikos mokslo magistro arba fizikos edukacijos magistro programų studentai: apie 70; doktorantai, docentai ir mokytojai: apie 30. Visi aštuoni asmenys, kurie tiesiogiai dalyvauja projekte.

 

Netiesioginė: fizikos mokytojai, visų specialybių studentai, kurie yra užsirašę į fizikos kursus, moksleivės ir moksleiviai.