Ateities Europos miestai: anoje pusėje nuo Liuneburgo 2030+

Duration of the project

01.04.2022. - 30.06.2022.

Countries and institutions involved in the project

flag-LV
Latvijos universitetas
flag-DE
Liuneburgo Leuphana universitetas
flag-EE
Estijos gyvybės mokslų universitetas
flag-LT
Klaipėdos universitetas

Projektų vadovas

Prof. Dr. Habil. Paed. Raimonds Ernsteins

Projekto tikslas (tikslai)

Miestai laikomi vis svarbesniais vietos lygmeniu įgyvendinant tvaraus vystymosi tikslus (angl. Sustainable Development Goals – SDGs). Tuo pat metu jie vis dažniau susiduria su neapibrėžtumais, dilemomis ir iššūkiais. Skirtinguose kontekstuose planavimo sprendimai priimami neapibrėžtumo ir kompleksiškumo sąlygomis ir sprendžiamos įvairios tvarumo dilemos. Dėl dabartinės COVID-19 pandemijos šie iššūkiai yra ypač išryškinami ir sustiprinami. Tačiau miestai taip pat turi potencialą būti vietomis, kur kuriama daug naujoviškų metodų, skirtų spręsti šiuos neapibrėžtumus, dilemas ir iššūkius tvaraus vystymosi srityje. To pavyzdžiai yra daugybė Vietos darbotvarkės 21 (Lokale Agenda 21) procesų, kelią rodančios miestų iniciatyvos, skirtos klimato neutralumui, arba dalyvaujamieji miestų plėtros procesai. Projektas „Ateities Europos miestai: anoje pusėje nuo Liuneburgo 2030+“ padės spręsti šiuos iššūkius, remdamas novatoriškus darnaus vystymosi mokymosi formatus ir stiprindamas jaunimo vaidmenį šiuose kompleksiškuose ir svarbiuose procesuose.

Pagrindinės projekto veiklos ir renginio vieta (renginių vietos), kur pagal projektą bus vykdomos veiklos

  1. Tarpdisciplininis tyrimas apie galimus įėjimo taškus atlikti tikrus eksperimentusmiestuose partneriuose su studentais per

– projekto seminarą,

– mainus,

– ekskursijas,

– tyrinėjimus (pvz., interviu su ekspertais, dokumentų analizes ir t. t.),

– prezentacijas.

2. Projekto veiklos vyksta: Rygoje, Valmieroje, Tartu, Viljandyje, Klaipėdoje ir Liuneburge, kiekvienu atveju dalyvaujančiuose universitetuose, mokyklose partnerėse, miestų administracijose.

Projekto tikslinė grupė

Tiesiogiai: 12 studentų

Netiesiogiai: dar ~35 studentai (kurie dalyvauja seminare, bet nėra mainų dalis) bei 7 projekte dalyvaujantys tyrėjai

Netiesiogiai: ~100 interesantų iš mokslo bendruomenės ir visuomenės (universitetų, bendruomenių ir mokyklų tinklas)