E-lyderystė vietos valdžios organizacijose

Duration of the project

01.06.2019. - 15.11.2019.

Countries and institutions involved in the project

flag-LT
Šiaulių universitetas
flag-EE
Tartu universitetas
flag-LV
Latvijos universitetas
flag-DE
Hamm-Lippstadt taikomųjų mokslų universitetas

Projekto tikslai

Skaitmenizacija kaip Baltijos valstybių e-valdžios iniciatyvos viešosiose institucijose dalis prisideda prie pastarųjų dešimtmečių didelio projekto, kuris plečiamas atitinkama finansine šalių ir ES parama. Per trumpą laiką IKT grįsta komunikacija tapo integralia darbo vietos valdžios institucijose dalimi. Kaip skaitmenizacija formuoja lyderystės procesus ir kokie to iššūkiai atsiranda vietos valdžios institucijose – vis dar nepakankamai ištirta sritis (yra vos kelios tai bandančios atskleisti studijos, pavyzdžiui, Rybnikova ir kt., 2015).

Taigi, projekto tikslai yra :

 1. Sukurti Baltijos šalių-Vokietijos e-lyderystės viešajame kontekste ekspertų grupę.
 2. Integruoti šiuos tyrimo aspektus: a) lyderystę vietos valdžios institucijose; b) skaitmenizaciją ir lyderystę (e-lyderystę); c) skaitmenizaciją vietos valdžios institucijose specialiai orientuojantis į Baltijos šalis ir Vokietiją.
 3. Parengti daugiakalbį instrumentą empiriniam kokybiniam šalių palyginimui e-lyderystės viešajame kontekste aspektu.
 4. Atlikti kokybinį pilotinį instrumento testavimą Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Vokietijoje.

Pagrindinės projekto veiklos ir šių veiklų įgyvendinimo vieta

 1. Metodologinis seminaras (1) Rygoje (Latvijoje) – pradinis projekto susitikimas. Diskusija dėl gairių literatūros analizės (konteksto ir partnerėse šalyse atliktų tyrimų analizė), dėl tyrimo instrumento gairių.
 2. Literatūros, konceptualizuojančios tyrimo objektą, apžvalgos rengimas, Baltijos šalyse atliktų tyrimų apžvalgos rengimas.
 3. Interviu gido anglų kalba parengimas. Instrumento vertimas į lietuvių, vokiečių, estų ir latvių kalbas.
 4. Interviu su vietos valdžios institucijų atstovais atlikimas (N=3 kiekvienoje partnerinėje šalyje). Parengto instrumento valiavimas.
 5. Interviu transkribcijų (N=12) parengimas ir analizė naudojant kokybinės turinio analizės programinį paketą (pvz. NVivo arba MAXQDA).
 6. Metodologinis seminaras (2) Šiauliuose (Lietuvoje). Diskusija dėl tyrimo rezultatų (Vokietijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje), pakeitimų adaptavimas interviu gidui.
 7. Tyrimo rezultatų pristatymas nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose ir metodologiniuose seminaruose.
 8. Akademinio straipsnio išspausdinimas moksliniame žurnale (pavyzdžiui, „Socialiniai tyrimai“).
 9. Projekto veiklų ir rezultatų viešinimas. Pristatymai vietos spaudoje (Vokietijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje).

 

Tiesioginiai ir netiesioginiai projekto dalyviai ir jų skaičius

Tiesioginiai:

 • Akademinis personalas (4+200);
 • Vadovai ir darbuotojai vietos valdžios institucijose Baltijos valstybėse ir Vokietijoje (40);
 • Studentai dalyvaujančiuose universitetuose (150).

Netiesioginiai:

 • Akademinis personalas Viešojo valdymo, Žmogiškųjų išteklių valdymo, Organizacinės elgsenos ir Lyderystės srityse Baltijos šalyse ir Vokietijoje (1 000);
 • Vadovai ir darbuotojai vietos valdžios institucijose Baltijos valstybėse ir Vokietijoje (40 000);
 • Studentai nedalyvaujančiuose universitetuose Baltijos valstybėse ir Vokietijoje (20 000).

Viešieji projekto renginiai ir jų datos

 1. Vieša tyrimo projekto paskaita Latvijoos universitete (Rygoje, Latvijoje) 2019 m. birželio 11 d. Pranešėjos: I. Rybnikova, I. Reinholde, M. Vadi, V. Juknevičienė, R. Toleikienė.
 2. Tyrimo rezultatų pristatymas tarptautinėje mokslinėje diskusijoje (per RENET). RENET – Tyrėjų kompetencijų tinklas (Researchers’ Excellence Network), vienijantis tyrėjus iš daugiau nei 40 institucijų visame pasaulyje. Jo veiklos nukreiptos į mokslinės tyrėjų kompetencijos vystymą ir bendradarbiavimo tarp disciplinų bei institucijų vietos, nacionaliniu ir tarptautiniais lygiais įgalinimą. Bus aptariami e-lyderystės viešajame kontekste tyrimo rezultatai. Diskusija vyks Šiaulių universitete (Lietuvoje) 2019 m. rugsėjo 20 d., bet bus transliuojama tarptautiniu mastu visiems RENET nariams ir suinteresuotiems asmenims.

Pranešėjos: I. Rybnikova, I. Reinholde, M. Vadi, V. Juknevičienė, R. Toleikienė.

3. Esant tolesniam poreikiui, pristatymai atliekami kituose viešuose renginiuose Baltijos šalyse (Latvijoje, Estijoje).