E. vadovavimas savivaldybių administracijose: analizė po pandemijos

Duration of the project

01.02.2023. - 31.10.2023.

Countries and institutions involved in the project

flag-LT
Vilniaus universitetas, Šiaulių akademija
flag-DE
Hamm-Lippstadt taikomųjų mokslų universitetas
flag-LV
Latvijos universitetas

Projekto vadovė

Dr. Rita Toleikienė

Projekto tikslai

 1. Tęsti Baltijos-Vokietijos e. vadovavimo viešajame kontekste ekspertų grupės bendradarbiavimą;
 2. Parengti e. vadovavimo tyrimo instrumentą taikant grupinės diskusijos (focus grupės) metodą (kokybinis šalių palyginimas po pandemijos);
 3. Atlikti e. vadovavimo grupinės diskusijos tyrimą, apimantį Vokietijos, Lietuvos ir Latvijos savivaldybių administracijas.

Pagrindinės projekto veiklos ir šių veiklų įgyvendinimo vieta

 1. Metodinis seminaras (1) (nuotoliniu būdu): įžanginis susitikimas, literatūros apžvalgos gairių aptarimas, tikslinėms grupėms skirto tyrimo instrumento gairių aptarimas.
 2. Ankstesnių tyrimų rezultatų (iki pandemijos ir pandemijos metu), atliktų Lietuvoje, Latvijoje ir Vokietijoje, lyginamosios analizės rengimas. Tyrimo instrumento parengimas.
 3. Metodinis seminaras (2) Hamm-Lippstadt universitete (Hamm-Lippstadt, Vokietija): diskusija apie pirminius lyginamosios analizės rezultatus, tyrimo (focus grupės) vykdymas Vokietijoje (N = 4-6 dalyviai – savivaldybių administracijų vadovai ir darbuotojai).
 4. Tyrimo (focus grupių) vykdymas Latvijoje (N = 4-6 dalyviai – savivaldybių administracijų vadovai ir darbuotojai) ir Lietuvoje (N = 4-6 dalyviai – savivaldybių administracijų vadovai ir darbuotojai). Focus grupių rezultatų analizė, taikant kokybinę konteksto analizę ir atliekama lyginamoji šalių analizė.
 5. Metodinis seminaras (3) Latvijos universitete (Ryga, Latvija): diskusija apie pirminius tyrimų rezultatus Vokietijoje, Lietuvoje ir Latvijoje; susitarimai dėl pareigų ir planas rengiant akademinį straipsnį akademiniam žurnalui.
 6. Akademinio straipsnio rengimas akademiniam žurnalui.
 7. Metodinis seminaras (4) Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje (Šiauliai, Lietuva): diskusija apie galutinius tyrimo rezultatus Latvijoje, Lietuvoje ir Vokietijoje; pasirengimas viešam rezultatų pristatymui, galutinio akademinio straipsnio varianto peržiūra ir tobulinimas.
 8. Tyrimo rezultatų pristatymas tarptautinėje viešoje mokslinėje diskusijoje, kurią organizuos Researchers’ Excellence Network (RENET) (nuotoliniu būdu). Dalyviai: mokslininkai, studentai ir praktikai.
 9. Projekto veiklų ir rezultatų viešinimas. Projekto vaizdo įrašo paruošimas socialiniams tinklams, žiniasklaidai („Youtube“ kanale).

Tiesioginiai ir netiesioginiai projekto dalyviai ir jų skaičius

Tiesiogiai projekto dalyviai:

– Akademinio personalo nariai 5 + 50 tarptautinių RENET narių;

– Vadovai ir darbuotojai savivaldybių administracijose Lietuvoje, Latvijoje ir Vokietijoje: 30;

– Dalyvaujančių universitetų studentai: 90.

Netiesioginiai projekto dalyviai:

– Viešojo valdymo, žmogiškųjų išteklių valdymo tyrimų krypčių akademinis personalas, vadybos, organizacinės elgsenos ir lyderystės tyrėjai iš Lietuvos, Latvijos ir Vokietija: 1000.

– Savivaldybių administracijų vadovai ir darbuotojai Lietuvoje, Latvijoje ir Vokietijoje: 10 000.

– Studentai iš projekte nedalyvaujančių Lietuvos, Latvijos ir Vokietijos universitetų: 15 000.