Į ateities darbo rinką orientuotų skaitmeninių ir verslumo kompetencijų ugdymas

Duration of the project

01.02.2020. - 30.12.2020.

Countries and institutions involved in the project

flag-LT
Klaipėdos universitetas
flag-DE
Hochschule Landshut

Projektu vadovas

Asoc. prof. Dr. Daiva Labanauskaite

Projekto tikslai

Baltijos šalių ir Vokietijos Federacinės Respublikos viešajame ir privačiame sektoriuje vykdomos įvairios su skaitmeninimo procesu susijusios programos. Informacinės technologijos keičia kasdieninės darbinės veiklos profilį ir darbo sąlygas. Organizaciniai vienetai ir individai vis dažniau įgalinami veikti  labiau savarankiškai, didesnė reikšmė tenka socialinėms ir  kompetencijoms.

Projekto tikslai:

 • Sudaryti abi projekto šalis atstovaujančių ekspertų grupę projekto veiklos įgyvendinti.
 • Atlikti kokybinį ir kiekybinį aprašomąjį tyrimą verslui ir viešajam sektoriui aktualių kompetencijų poreikio tyrimas Lietuvoje ir Vokietijoje.
 • Dvišalės mokymo koncepcijos parengimas reikalingų kompetencijų stiprinimui.

Pagrindinės projekto veiklos ir šių veiklų įgyvendinimo vieta

 1. Jungtinis tyrimas: skaitmeninimo strategijų analizė Lietuvoje ir Vokietijoje; skaitmeninimo sąlygotų pokyčių nustatymas versle ir viešajame sektoriuje.
 2. Seminaras su pranešimų programa (Klaipėda): darbo rinkos reikalavimus atitinkančių kompetencijų identifikavimas ir vertinimas.
 3. Seminaro Klaipėdoje metu organizuojama diskusija apie esamų mokymo programų plėtrą ir naujų mokymo programų kūrimą reikalingų kompetencijų stiprinimui.
 4. Dvišalės mokymo programos koncepcijos kūrimas studentams ir dirbantiesiems.
 5. Atviras simpoziumas (Landshutas): Ateities darbo rinkos iššūkiai – skaitmeninių ir verslumo kompetencijų pagrindas.

Viešieji projekto renginiai ir jų datos

 1. Viešas tyrimo rezultatų pristatymas (Klaipėda / 2020 balandžio 20.-22. d.). “Ateities darbo rinkos reikalavimus atitinkančios kompetencijos”.
 2. Viešas simpoziumas (Landshutas / 2020 m. spalio 7 d.). “Ateities darbo rinkos iššūkiai – skaitmeninių ir verslumo kompetencijų pagrindas”.

Tiesioginiai ir netiesioginiai projekto dalyviai ir jų skaičius

Tiesioginiai ir netiesioginiai projekto dalyviai:

 • Projekte dalyvaujančių šalių dėstytojai, mokslininkai ir studentai.
 • Verslo įmonių ir viešojo sektoriaus organizacijų vadovai.

Netiesioginiai projekto dalyviai:

 • Socialinių ir techninių mokslų sričių pedagogai, mokslininkai ir studentai.
 • Personalo valdymo, skaitmeninių pokyčių, pokyčių vadybos mokslo sričių tyrėjai.
 • Verslo įmonių ir viešojo sektoriaus organizacijų vadovai ir dirbantieji.