Pažangus duomenų išgavimas II: tarpdisciplininis aspektas

Duration of the project

01.06.2018. - 30.11.2018.

Countries and institutions involved in the project

flag-LT
Klaipėdos universitetas
flag-LT
Kauno Technologijos universitetas
flag-DE
Wismar University of Applied Science
flag-DE
Steinbeis Hochschule Berlin
flag-LV
Ugdymo inovacijų ir tyrimų centras
flag-LV
Rezeknės Technologijų akademija
flag-LV
Rygos valstybinė technologijų mokykla
flag-LV
Rygos Technikos Universitetas
flag-EE
Tartu universitetas
flag-EE
Talino Technologijų universitetas

Projekto tikslas (tikslai)

Siūlomas projektas yra mokslinės – tiriamosios veiklos rezultatų pristatymo bei mokslinio renginio projekto tema organizavimo derinys. Projektas skirtas tarpdisciplininei diskusijai duomenų išgavimo tema inicijavimui skatinant socio-techninį požiūrį į duomenų išgavimo technologijas.

Duomenų išgavimo technologijų, metodų, metodikų, būdų ir priemonių klausimai yra nepakankamai aptarti Baltijos šalyse. Siūlomas projektas siekia užpildyti šią spragą prisidedant prie pažangaus duomenų išgavimo mokslinių tyrimų ir plečiant šį lauką tarpdisciplininiu požiūriu. Siūlomas projektas suteiks galimybę mokslininkams, dirbantiems šioje srityje, bendradarbiauti tinkle ir keistis idėjomis bei patirtimi.

Platesnis siūlomo projekto tikslas yra parodyti duomenų išgavimo technologijų efektyvumą bei svarbą švietimo, ekonomikos ir inžinerijos srityse. Projekto partneriai turi mokslinį įdirbį duomenų išgavimo srityje. Jų mokslinės-tiriamosios veiklos įžvalgos bus pristatytos aukšto lygio mokslinėse publikacijose bei mokslo renginiuose.  Projekto rėmuose organizuoti renginiai bei mokslinės-tiriamosios veiklos rezultatų pristatymas paskatins tolesnį Baltijos šalių ir Vokietijos partnerių  bendradarbiavimą bei technologijų perdavimą (Horizon 2020 ir kitose mokslinių tyrimų programose).

Svarbiausios projekto veikos ir vietos, kuriose veikos bus įgyvendinamos

  1. Preliminarus apsikeitimas informacija pažangaus duomenų išgavimo tema, diskusija apie duomenų išgavimo metodologijas (Dalyvauja visi projekto partneriai. Komunikavimas per internetą).
  2. Klaipėdos universiteto, Rygos Technikos Universiteto, Centre for Education and Innovation Research akademinio personal trumpalaikis vizitas į Hochschule Wismar. Dalyvavimas seminare ir diskusijoje.
  3. Modelio sukūrimas (Klaipėdos universitetas dalyvaujant visiems partneriams)
  4. Hoschule Wismar, Steinbeis Hochschule Berlin, Centre for Education and Innovation Research ir Klaipėdos universiteto akademinio personalo vizitas į Rigos Technikos Universitetą, konferenciją RTUWO 2018.
  5. Eksperimentinis duomenų apdorojimas ir analizė (internetinė komunikacija tarp visų projekto partnerių). Dalyvauja visi parneriai.
  6. Bendrų mokslinių publikacijų parengimas ir pateikimas (dalyvauja visi projekto partneriai. Komunikacija internetu).
  7. Projekto finalinės ataskaitos rengimas (Klaipėdos universitetas, dalyvaujant visiems partneriams. Komunikacija internetu).

Tiesioginės ir netiesioginės tikslinės projekto grupės ir dalyvaujančių darbuotojų skaičius

Tiesioginės tikslinės grupės:

Klaipėdos universiteto akademinis personalas ir studentai (apie 40 žmonių), Kauno Technologijos universiteto akademinis personalas (4 žmonės), Vytauto Dydžiojo universitetas (3 žmonės).

Hochschule Wismar  akademinis personalas ir studentai (apie 40 žmonių).

Rygos Technikos universiteto akademinė bendruomenė (40 žmonių).

Dalyviai iš aukštojo mokslo įstaigų, mokslinių tyrimų organizacijų, verslo sektoriaus ir pan.  yra sveikintini. Tikslinė grupė yra mokslininkai, inžinieriai, ekonomistai, verslininkai, IKT specialistai ir studentai.

Planuojama gauti apie 20 paraiškų pristatymams RTUWO 2018 konferencijos ir seminaro metu ir 20 straipsnių;  priimti maždaug 10 pristatymų ir 10 straipsnių. Be to, planuojama priimti 40 klausytojų be publikacijų.  Seminaro metu bus skaitomi 2 plenariniai pranešimai (Andreas Ahrens (Hochschule Wismar, Germany), Ojaras Purvinis (Kaunas University of Technology, Lithuania).

Netiesioginės tikslinės grupės:

–          Akademinis personalas (15 asmenys), taip pat doktorantai (9 asmenys) ir magistro stiudijų  studentai (12 asmenys);

–           IKT pramonės ir verslo sektoriaus darbuotojai (10 asmenys) ir klientai (25 žmonės)