Darbuotojų psichikos sveikatos stiprinimas

Duration of the project

15.01.2017. - 15.11.2017.

Countries and institutions involved in the project

flag-LT
Kauno technologijos universitetas
flag-DE
Bremen universitetas
flag-LV
Rygos technikos universitetas
flag-EE
Talino technologijos universitetas

Projekto tikslas

Ištirti ryšį tarp organizacinių veiksnių ir darbuotojų psichikos sveikatos pateikiant įžvalgas dėl psichikos sveikatos stiprinimo

Pagrindinės projekto veiklos ir jų įgyvendinimo vieta

  • Tyrimo dizaino parengimas. ( Skype konferencija).
  • Tyrimom klausimyno vertinimas ir validavimas.
  • Tyrimo atlikimas – inovacijoms imliose organizacijose Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
  • Tyrimo duomenų ir rezultatų analizė;
  • Tyrimo rezultatų apibendrinimas ir mokslinė diskusija
  • “Gerųjų praktikų“, skirtų stiprinti darbuotojų psichikos sveikatą, portfolio parengimas;
  • Instrumentų, skirtų stiprinti darbuotojų psichikos sveikatą, parengimas;
  • Vieša Bremen universiteto atstovo (dr. Guido Becke) paskaita Rygos technikos universitete, Latvija

Tiesioginės ir netiesioginės projekto tikslinės grupės bei įtrauktų dalyvių skaičius

Tiesioginė tikslinė grupė – inovacijoms imlių organizacijų darbuotojai trijose Baltijos šalyse