BUVIMAS TYLOJE: DĖMESINGAS ĮSISĄMONINIMAS KAIP TERAPINIŲ DVASINIŲ SANTYKIŲ ŠALTINIS (akronimas BinS)

Duration of the project

01.06.2020. - 30.11.2020.

Countries and institutions involved in the project

flag-LT
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
flag-DE
Witten/Herdecke universitetas
flag-EE
Tartu sveikatos priežiūros kolegija
flag-LV
Riga Stradiņš universitetas

Projekto vadovas

Dr. Lina Spirgiene

Projekto tikslai

Dalyviai tobulins situacinio įsisąmoninimo kompetencijas bei lavins įgūdžius, kaip pritaikyti terapines dėmesingo įsisąmoninimo intervencijas slaugos praktikoje.

Strategijos skatins dalyvių emocinį stabilumą ir padės vystyti dvasingumo praktiką, naudojant įgytą kompetenciją.

Seminarai, skirti slaugos, akušerijos studentams ir slaugos dėstytojams, slaugos praktikams bei administratoriams bus skirti dėmesingo įsisamoninimo įgūdžiams lavinti ir šių įgūdžių pritaikymui sveikatos priežiūroje bei slaugos praktikoje.

Pagrindinės projekto veiklos ir šių veiklų įgyvendinimo vieta

  1. Diskusija „Situacinis įsisąmoninimas slaugos praktikoje: Būti su žmogumi – kokių kompetencijų trūksta slaugos/akušerijos studentams?“. Vieta: Kaunas, Lietuva (alternatyva ON-LINE)
  2. Individualios konsultacijos su magistrantais bei doktorantais, kurie vykdo tyrimus dvasingumo sveikatos priežiūroje tema. Vieta: Kaunas, Lietuva (alternatyva ON-LINE)
  3. Seminaras „Buvimas tyloje: dėmesingas įsisąmoninimas kaip terapinių dvasinių santykių šaltinis“ slaugos praktikams ir administratoriams. Vieta: Kaunas, Lietuva (alternatyva ON-LINE)
  4. Seminaras „Buvimas tyloje: dėmesingas įsisąmoninimas kaip terapinių dvasinių santykių šaltinis“ studentams ir slaugos dėstytojams, dalyvauja Lietuva, Latvija, Estija. Vieta: Kaunas, Lietuva (alternatyva ON-LINE)
  5. Leidinio lietuvių kalba parengimas „Situacinio įsisąmininimo kompetencijos ir įgūdžių įgyvendinimas slaugos mokyme ir klinikinėje slaugos praktikoje“.

Viešieji projekto renginiai ir jų datos

  1. Diskusija „Situacinis įsisąmoninimas slaugos praktikoje: Būti su žmogumi – kokių kompetencijų trūksta slaugos/akušerijos studentams?“. 2020 m. spalio 6 d.
  2. Individualios konsultacijos su magistrantais bei doktorantais, kurie vykdo tyrimus dvasingumo sveikatos priežiūroje tema. 2020 m. spalio 6 d.
  3. Seminaras „Buvimas tyloje: dėmesingas įsisąmoninimas kaip terapinių dvasinių santykių šaltinis“ slaugos praktikams ir administratoriams. 2020 m. spalio 7 d.
  4. Seminaras „Buvimas tyloje: dėmesingas įsisąmoninimas kaip terapinių dvasinių santykių šaltinis“ studentams ir slaugos dėstytojams, dalyvauja Lietuva, Latvija, Estija. 2020 m. spalio 8 d.

Tiesioginiai ir netiesioginiai projekto dalyviai ir jų skaičius

Tiesioginiai:

Slaugos mokslininkai (5) (Lietuva)

Slaugos dėstytojai (5) (Lietuva)

Pirmosios pakopos slaugos studentai (25) (Lietuva)

Antrosios pakopos slaugos studentai (5) (Lietuva)

Pirmosios ir antrosios pakopos sveikatos priežiūros studentai (10) (Estija)

Slaugos dėstytojai (2) (Estija)

Pirmosios ir antrosios pakopos sveikatos priežiūros studentai (4) (Latvija)

Slaugos dėstytojai (2) (Latvija)

Slaugos praktikai bei administratoriai (40) (Lietuva)

 

Netiesioginiai:

Kiti slaugos ligoninių slaugytojai (60)

Slaugos ligoninių pacientai (250)