BUVIMAS TYLOJE: DĖMESINGAS ĮSISĄMONINIMAS KAIP TERAPINIŲ DVASINIŲ SANTYKIŲ ŠALTINIS (akronimas BinS)

Duration of the project

01.06.2020. - 30.11.2020.

Countries and institutions involved in the project

flag-LT
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
flag-DE
Witten/Herdecke universitetas
flag-EE
Tartu sveikatos priežiūros kolegija
flag-LV
Riga Stradiņš universitetas

Projekto vadovas

Dr. Lina Spirgiene

Projekto tikslai

Dalyviai tobulino situacinio įsisąmoninimo kompetencijas bei lavino įgūdžius, kaip pritaikyti terapines dėmesingo įsisąmoninimo intervencijas slaugos praktikoje.

Pagrindinės projekto veiklos ir šių veiklų įgyvendinimo vieta

  1. Online diskusija „Situacinis įsisąmoninimas slaugos praktikoje: Būti su žmogumi – kokių kompetencijų trūksta slaugos/akušerijos studentams?“, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, spalio 6 d., 2020.
  2. Online seminaras „Buvimas tyloje: dėmesingas įsisąmoninimas kaip terapinių dvasinių santykių šaltinis“ slaugos praktikams ir administratoriams, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, spalio 7 d., 2020.
  3. Online seminaras „Buvimas tyloje: dėmesingas įsisąmoninimas kaip terapinių dvasinių santykių šaltinis“ studentams ir slaugos dėstytojams, dalyvauja Lietuva, Latvija, Estija, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, spalio 8 d., 2020.

Viešieji projekto renginiai ir jų datos

  1. Online diskusija „Situacinis įsisąmoninimas slaugos praktikoje: Būti su žmogumi – kokių kompetencijų trūksta slaugos/akušerijos studentams?“, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, spalio 6 d., 2020.
  2. Online seminaras „Buvimas tyloje: dėmesingas įsisąmoninimas kaip terapinių dvasinių santykių šaltinis“ slaugos praktikams ir administratoriams, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, spalio 7 d., 2020.
  3. Online seminaras „Buvimas tyloje: dėmesingas įsisąmoninimas kaip terapinių dvasinių santykių šaltinis“ studentams ir slaugos dėstytojams, dalyvauja Lietuva, Latvija, Estija, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, spalio 8 d., 2020.

Tiesioginiai ir netiesioginiai projekto dalyviai ir jų skaičius

Tiesioginis:

Lietuvos slaugos mokslininkai (5)

Lietuvos slaugos dėstytojai (5)

Lietuvos pirmos pakopos slaugos studentai (35)

Lietuvos antros pakopos slaugos studentai (10)

Estijos pirmos pakopos slaugos studentai (10)

Estijos slaugos dėstytojai (2)

Liatvijos antros pakopos slaugos studentai (4)

Latvijos slaugos dėstytojai (2)

Lietuvos ligoninių slaugytojai ir slaugos vadovai (40)

Netiesioginis:

Kiti ligoninių slaugytojai (60)

Slaugos ligoninių pacientai (250)