Baltijos antropologinė vasaros mokykla 2022. Nuo pasaulinių prie vietinių maisto produktų grandinių: mitybos suverenumas ir klimato kaita

Duration of the project

01.06.2022. - 15.10.2022.

Countries and institutions involved in the project

flag-LV
Stradiņš University Riga
flag-LV
Latvian Association of Anthropologists
flag-DE
Martin Luther University Halle-Wittenberg
flag-LT
Vytautas Magnus University
flag-EE
University of Tartu

Projektų vadovas

Dr. André Thiemann

Projekto tikslas (tikslai)

Šeštąją Baltijos antropologinę vasaros mokyklą (Baltische Sommerschule für Anthropologie – BSSA) organizuoja Rygos Stradinio universitetas ir Latvijos antropologų draugija. Tema yra tokia – Nuo pasaulinių prie vietinių maisto produktų grandinių: mitybos suverenumas ir klimato kaita. 40 studentų pristato savo tyrimus, dalyvauja tarptautinių dėstytojų seminaruose ir susitinka su maisto grandinės veikėjais, tokiais kaip ūkininkai, aktyvistai ir menininkai iš Cėsių miesto. BSSA stiprina dalyvių praktines žinias ir strateginį mąstymą apie ryšį tarp klimato krizės ir mitybos suverenumo. Antropologai iš Baltijos šalių, Vokietijos ir už šio regiono ribų susijungia ir inicijuoja būsimą bendradarbiavimą.

Nuo 2013 m. BSSA yra pasidariusi reguliariu renginiu, kuris labai svarbus regioninei antropologijos plėtrai. Šiais metais ji daugiausia dėmesio skiria maisto produktams nuo gamintojo iki lėkštės – aktualiai temai, atsižvelgiant į naujausius įvykius Ukrainoje, Europos duonos krepšelyje. Novatoriška maisto grandinės koncepcija leidžia lyginamuoju būdu nagrinėti tokias aktualias pasaulines problemas.

Pagrindinės projekto veiklos ir renginių vieta / vietos, kur bus vykdomos veiklos pagal projektą

  1. Vasaros mokykla Ruckos meno rezidencijoje, Cėsyse
  2. Apsilankymai pas vietinius ūkininkus, maisto produktų gamintojus ir menininkus

Projekto tikslinė grupė

Tiesioginė tikslinė grupė: Baltijos šalių ir Vokietijos antropologijos studentai ir mokslininkai; ūkininkai, maisto produktų gamintojai, vietos valdžios ir nevyriausybinių organizacijų atstovai iš Cėsių.

Netiesioginė tikslinė grupė: asmenys, kurie antropologiškai ir socialiai domisi maistu (vietoje, taip pat per socialinę žiniasklaidą ir vietinę spaudą), vietos politikos formuotojai, moksleiviai.