Archeologija, radioaktyviosios anglies duomenys ir stabilūs izotopai: nauji Baltijos šalių archeologinės medžiagos 14C datavimo metodai

Duration of the project

01.03.2021. - 30.11.2021.

Countries and institutions involved in the project

flag-EE
Tartu universitetas
flag-DE
Baltų ir skandinavų archeologijos centras
flag-DE
Kylio Christiano Albrechto universiteto

Projekto valdymo

PhD Ester Oras

Projekto tikslas (tikslai)

  1. Kritiškai įvertinti anksčiau gautus C14 duomenis, ypač bronzos amžiaus laidojimo ryšius, susijusius su maisto vartojimu;
  2. Išmokti ir išbandyti naujus analizės metodus (pvz., kiekybinę akmens amžiaus dietos rekonstrukciją, statistinį modeliavimą);
  3. Šių analizės metodų plėtojimas tarp Estijos archeologų.

Pagrindinės projekto veiklos ir vieta (vietos), kur jos bus vykdomos pagal projektą

1.Tartu ir Talinas (Estija):

Rinkti ir analizuoti ėminius, vesti 14C duomenų seminarą, rašyti straipsnį

2. Kylis ir Šlėzvigas (Vokietija): mokytis naujų analizės metodų, jungimasis į tinklą su ROOTS (CAU), EAA konferencijos prezentacija

Projekto tikslinė grupė

Tiesioginė tikslinė grupė: 6–7

Netiesioginė tikslinė grupė: 25–100