Anizotropinių mechaninių savybių formavimasis ant metalo paviršiaus dėl lazerinės spinduliuotės

Duration of the project

01.06.2020. - 12.12.2020.

Countries and institutions involved in the project

flag-LV
Rygos technikos universitetas, Silikatinių medžiagų institutas
flag-DE
Štutgarto universitetas
flag-LT
Vytauto Didžiojo universitetas

Projekto vadovas

Dr.sc.ing. Līga Grase

Projekto tikslai

Projekto tikslas buvo plėtoti lazerinę technologiją, kad gautume metalo paviršių su kontroliuotomis anizotropinėmis mechaninėmis savybėmis. Norint pasiekti šį tikslą plieninis paviršius buvo apšvitintas taikant įvairius lazerinių spindulių parametrus, įskaitant bangų ilgį, intensyvumą, impulso trukmę, dozę, ir charakterizuotas įvairiais tyrimų metodais.

Pagrindinės projekto veiklos ir šių veiklų įgyvendinimo vieta

  1. Rygos technikos universitetas: mėginių paruošimas ir jų modifikavimas lazeriniais spinduliais, kad paviršiuje dėl spindulių testų būtų gaunamos lazerio indukuotos periodinės paviršiaus struktūros (LIPSS). Norint pasiekti šį tikslą plieninis paviršius buvo apšvitintas taikant įvairius lazerinių spindulių parametrus, įskaitant bangų ilgį, intensyvumą, impulso trukmę, dozę, ir charakterizuotas įvairiais tyrimų metodais.

 

  1. Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva: mechaninės savybės buvo tikrinamos naudojant mikroįbrėžimų ir mikrotestavimo įrenginį (CSM), tribometrą TRM 500, trinties mašiną SMC-2.

 

  1. Štutgarto universitetas, Vokietija: mėginių paviršių charakterizavimas taikant HRSEM.

Tiesioginiai ir netiesioginiai projekto dalyviai ir jų skaičius

Tiesioginė tikslinė grupė:

Projekto tiesioginė tikslinė grupė platino pasiektus rezultatus, pristatė juos konferencijoje ir moksliniame seminare Rygos technikos universitete, taip pat publikavo mokslinį veikalą žurnaluose su pakankamai aukštu cituojamumo rodikliu, kurie cituojami duomenų bazėse SpringerLink, SCOPUS, DBLP arba Thomson Reuters (ISI WEB of Knowledge). Tiesioginės tikslinės grupės dalyvių skaičius – 7 asmenys.

Netiesioginė tikslinė grupė:

Projekto netiesioginė tikslinė grupė gavo informacijos apie pasiektus mokslinius rezultatus, dalyvaujant seminare, taip pat iš publikuoto mokslinio veikalo vienoje iš pirmiau paminėtų duomenų bazių. Tokiu būdu netiesioginei tikslinei grupei buvo užtikrinta prieiga prie projekto rezultatų. Šie rezultatai bus naudojami mokymo procese kaip papildymas prie naujausių mokslo laimėjimų bei kuriant naujas gamybos kryptis. Netiesioginės tikslinės grupės dalyvių skaičius – 50 asmenų.