Didžiųjų duomenų analizės ir vizualizacijos hakatonas

Duration of the project

19.08.2019. - 15.11.2019.

Countries and institutions involved in the project

flag-LT
Vilniaus universitetas
flag-DE
Roitlingeno universitetas
flag-LV
Latvijos universitetas
flag-EE
Tartu universitetas

Projektu vadovas

Prof. Dr. hab. Vladislav V. Fomin

Projekto tikslai

Projekto tikslas buvo suorganizuoti dviejų dienų hakatonus (kūrybines dirbtuves, mokymosi gamyklą) Kauno ir Roitlingeno universitetuose. Hakatonai siekia dviejų tikslų: 1) inovacijos universiteto didaktikoje; 2) inovacijos produkto kūrime. Taip pat, hakatonai turėjo sukurti sąlygas/pagrindą ateityje organizuoti panašaus pobūdžio renginius dvejuose projekto partnerių universitetuose Tartu ir Rygoje.

Hakatonai buvo sėkmingai suorganizuoti: http://hktn.lt, http://hackin4.de.

Įgyvendinant projekto tikslus, buvo užregistruotas tikslinis dalyvių skaičius. Su inovacijomis susiję tikslai buvo pasiekti – ir kaip mokymo didaktika, ir kaip į pramonę orientuota inovacija, pagrįsta duomenų vizualizacija. Galiausiai buvo aptartas hakatonų atkartojimas Latvijos ir Tartu universitetuose, kuriuos šiuo metu planuoja projekto dalyviai.

Pagrindinės projekto veiklos ir šių veiklų įgyvendinimo vieta

Hackathon #1

Data: Rugsėjo 30 d. – Spalio 1 d., 2019

Vieta: Kaunas, Lietuva

Hackathon #2

Data: Lapkričio 6-8 d., 2019

Vieta: Roitlingenas, Vokietija

Tiesioginiai ir netiesioginiai projekto dalyviai ir jų skaičius

Tiesioginis:

Dviejų „Hackathon“ renginių dalyviai: dalyvaujančių universitetų partnerių dėstytojai ir bakalauro ir magistro, pramonės partneriai.

Dalyvaujančių asmenų skaičius:

Hackathon #1: 111

Hackathon #2: 63

Iš viso: 174

Netiesioginis:

Bet kuri aukštojo mokslo įstaiga ar įmonė, besidominti didelių duomenų analize ir vizualizavimu, technologijų, universitetų didaktinėmis ir mokymo metodų naujovėmis.

Projekto aprašą ir dviejų hakatonų medžiagą galima rasti tinklalapyje: http://hktn.lt, http://hackin4.de