Projekto konkursas

Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuras remia projektus, kurie skatina mokslinį bendradarbiavimą tarp Estijos, Latvijos ir Lietuvos, iš vienos pusės, ir Vokietijos, iš kitos, taip pat Baltijos šalių bendradarbiavimą.

Projektai gali atstovauti bet kurią mokslo sritį ir gali būti vykdomi įvairiomis formomis, tokiomis kaip seminarai ir kviestinės paskaitos, mokslinių tyrimų projektai, konferencijos, leidiniai ir kt.

Pateiktini dokumentai

Pateikiami dokumentai vokiečių arba anglų kalba:

  1. Projekto paraiška.
  2. Finansavimo planas.
  3. Partnerio (-ių) Vokietijoje patvirtinimas, kad jis bendradarbiaus, naudojant partnerio universiteto blanką.

Pateikiant paraišką leidžiama naudoti tik Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro parengtas dokumentų formas.

Information for the project managers