Kategorija

Sēklas, nezāles un darbarīki: zemkopības pēdas Austrumbaltijas bronzas laikmeta Asvas un Ķivutkalna pilskalnos

Norises laiks

28.10.2021.

Valoda

Angļu

Apraksts

Lekcija “Sēklas, nezāles un darbarīki: zemkopības pēdas Austrumbaltijas bronzas laikmeta Asvas un Ķivutkalna pilskalnos” projekta “Zemkopība un pilskalni: seno graudaugu kultūru veidi un to dažādība Austrumbaltijā”.