Kategorija

Precīzi mērījumi jonu slazdos

Norises laiks

08.10.2019.

plkst.

11:00 - 13:00

Valoda

Angļu

Apraksts

Atsevišķi uzlādētus atomu vai molekulu jonus var ļoti ilgi ierobežot jonu slazdos labi kontrolētā vidē. Tas nodrošina apstākļus ļoti augstas precizitātes mērījumiem. Kā piemēri vieslekcijā tiks minēti jaunākie rezultāti, kas iegūti Maincas Universitātes laboratorijās: jauna protona un antiprotona, kā arī protona masas, magnētiskā momenta noteikšana. Tāpat tiks runāts par prezentēti elektronu magnētiskā momenta mērījumiem, kad tie ir piesaistīti ūdeņraža veida joniem, no kuriem var iegūt jaunu elektronu masas vērtību. Rezultāti kalpo kā CPT invariances un kvantu elektrodinamikas pārbaude ārkārtīgi spēcīgos elektriskos laukos.

Prof. Dr. Ginters Verts studējis fiziku Getingenes un Bonnas universitātēs. Doktora grādu ieguvis 1969. gadā Volfganga Paula uzraudzībā. No 1972. gada līdz 1973. gadam viņš bija pēcdoktorantūras zinātniskais līdzstrādnieks Godarda Kosmosa lidojumu centra izpētes NASA laboratorijā, bet jau 1974. gadā habilitēja Maincas Universitātē. 1985. gadā Prof. Verts tika apbalvots ar Helmholca balvu par precizitātes mērījumiem. Pašlaik

Prof. Dr. Verta CV un lekcijas apraksts