Kategorija

Molekulārā epidemioloģija Listeria monocytogenes izplatības kontroles nolūkos pārtikas piegādes ķēdēs Vācijā

Norises laiks

05.11.2021.

plkst.

10:00

Valoda

Angļu

Apraksts

Lekcija “Molekulārā epidemioloģija Listeria monocytogenes izplatības kontroles nolūkos pārtikas piegādes ķēdēs Vācijā” projekta “Pārtikas produktu mikrobioloģiskās drošības uzlabošana, izmantojot genomikas pieejas” ietvaros.

 

Webex saite.