Volatoloomika siirdemeditsiinis

Duration of the project

01.06.2023. - 15.11.2023.

Countries and institutions involved in the project

flag-EE
Eesti Maaülikool
flag-DE
Ulmi Ülikool

Projektijuht

Dr. Radu Ionescu

Projekti eesmärgid

Projekti eesmärgiks on arendada  EMÜ ja UULM teadlaste vahelist koostööd volatoloomika valdkonnas ja selle rakendamiseks siirdemeditsiinis. Projekti käigus on planeeritud vastastikused külastused, et tutvustada olemasolevat infrastruktuuri ja praeguseid teadusprojekte ning kaardistada võimalikke koostöö võimalusi. Laiemaks eesmärgiks on panna alus tugevale koostööle, et  koos uusi teadusprojekte antud valdkonnas taotleda.

Riigid ja kohad, kus projekti läbi viiakse

Eesti Maaülikool, Tartu, Eesti

Ulmi Ülikool, Ulm, Saksamaa

Avalikud üritused projekti raames

Seminarid ülikoolides, pressiteated

Projekti otsene ja kaudne sihtgupp; projekti kaasatud isikute hulk

Otsene sihtgrupp: EMÜ ja UULM-i uurimisrühmad (ca 15 inimest)

Kaudne sihtgrupp:

  • projekti EMBRYOVOCS kaasatud teadlased Eestist (ca 10 inimest);
  • UULM ja Hahn-Schickardi Instituudi teadlased Saksamaalt (ca 10 inimest)