Lainetuse ülesjooksu mõõtmine rõhuanduritega kai välisküljel

Duration of the project

01.02.2020. - 31.10.2020.

Countries and institutions involved in the project

flag-EE
Lainetuse dünaamika laboratoorium, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti
flag-DE
Rannikuehituse instituut, Hamburgi Tehnikaülikool (TUHH), Saksamaa

Projektijuht

Prof. Dr. Tarmo Soomere

Projekti eesmärgid

  1. Lainetuse ülesjooksu mõõtmine Eestis (esmakordselt) ning seega Saksa mõõteseadme seadistamine Eesti oludele.
  2. Olemasolevate teoreetiliste ülesjooksu valemite kontrollimine.
  3. Mõõteseadmete testimine ja parendamine.
  4. Lainetuse ja rannaprotsesside sügavam mõistmine, mis võimaldaks projekteerida kuluefektiivsemaid ehitisi.
  5. Avalikud seminarid projekti tulemuste esitlemiseks ning lainetuse ülesjooksu jms info edastamiseks, mis on vajalik projekteerijatele, ehitajatele ning sadama haldajatele.

Projekti tegevused

Viimasel kümnendil on Saksamaa Põhjamere rannikul kohalik omavalitsus ning Hamburgi Tehnikaülikool (TUHH) mõõtnud lainete ülesjooksu üleujutustammide nõlvadel. Hiljuti on TUHH välja arendanud uue seadme lainete ülesjooksu mõõdistamiseks. Saadud tulemuste abil on valideeritud ja arendatud laialt kasutatava EurOtop käsiraamatu valemeid.

Me soovime kasutada Hamburgi Tehnikaülikooli teadmisi ja seadmeid, et mõõta lainete ülesjooksu kohalike lainemurdjate nõlvadel. Eesti lainemurdjad ja rannakindlustused on projekteeritud jää mõju tõttu valdavalt sileda välispinnaga. See erineb EurOtopi käsiraamatu valemite aluseks olnud lainemurdjate ehitusest.

Seega saab mõõtmistulemuste põhjal kontrollida ja täpsustada nimetatud käsiraamatute valemeid. See aitaks nii Baltikumis kui ka põhjamaades ehitada kuluefektiivseid kaldakindlustusi ning edendada planeerimist.

Avalikud üritused projekti raames

Avalik seminar Tallinnas ja Riias

Projekti otsene ja kaudne sihtgrupp; projekti kaasatud isikute hulk

Otsesed:

  • TUHH, rannikuehituse instituut, 20 töötajat, ca 150 bakalaureuse ja 50 magistri astme üliõpilast,
  • Tallinna Tehnikaülikooli Lainetuse dünaamika laboratoorium, 13 töötajat, 20 magistriastme üliõpilast.

Kaudsed: Projekteerijad, sadamate haldajad, ehitajad, rannikuteadlased, kohalikud omavalitsused, planeerijad.

Projekti on otseselt kaasatud 4 teadlast Saksamaal ning 2 teadlast Eestis.