Konstanzi Ülikooli ja Tartu Ülikooli ühiskursus „Ethics in Science and Research Integrity”

Duration of the project

08.02.2017. - 22.03.2017.

Countries and institutions involved in the project

flag-EE
Tartu Ülikool
flag-DE
Konstanzi Ülikool

Projekti eesmärgid

Eesmärgiks on tuua kokku Konstanzi ja Tartu ülikooli doktorandid, et vahetada kogemusi ja teadmisi teaduseetika ning hea teadustava alal.

Doktorandid saavad teadmisi teadustöö eetiliste raamistike, põhimõtete ja praktikate kohta. Töötoas on neil võimalik saada tagasisidet uurimistöö eetiliste aspektide kohta tehtud kodutööle, praktilisi näpunäiteid eetikaekspertidelt ning parandada eetiliste dilemmade üle argrumenteerimise ja diskuteerimise oskusi.

Projekti põhitegevused ja toimumiskohad

Väljaspool projekti perioodi:

ettevalmistavad seminarid Konstanzis (oktoobris 2016) ja Tartus (jaanuar 2017).

9.veebruaril 2017 ühine töötuba Tartus, Philosophicumis (Jakobi 2).

10. veebruaril 2017 rahvusvaheline konverents „ Researching with Integrity“ Tartus, ülikooli peahoones (aulas).

Otsesed ja kaudsed sihtgrupid

Otsesed sihtgrupid :

1) Töötuba: 24 osalejat

2) Konverents: 160 osalejat

Kaudsed sihtgrupid:

Mõlema ülikooli doktorikoolid, läbi konverentsi kajastuse meedias ka laiem avalikkus.