Workshop on post-socialist urban infrastructures

Duration of the project

15.06.2017. - 17.09.2017.

Countries and institutions involved in the project

flag-EE
Tallinna Ülikool
flag-DE
Leibnizi Regionaalgeograafia Instituut
flag-DE
RWTH Aacheni Ülikool

Projekti eesmärgid

Käesolev projekt on osa raamatu „Post-Socialist Urban Infrastructures“ (Routledge) kokkupanemisest. Ürituse eesmärk on selle postsotsialistliku linnataristu teemalise kogumiku sisuline arendamine ning töötoa osana avalikul seminaril linnataristu temaatika tutvustamine linnauurijatele.

Projekti põhitegevused ja toimumiskohad

  1. Töötuba raamatu autoritele (Tallinna Ülikoolis), kuhu on oodatud osalema ka maastiku ja kultuuri keskuse teadustöötajad.
  2. Avalik seminar laiemale publikule (Tallinna Ülikoolis)

Otsesed ja kaudsed sihtgrupid

Otsene: 15 teadustöötajat, kes osalevad raamatuprojektis

Mitteotsene: umbes 20 osalejat avalikul üritusel; valminud raamatu lugejad