Piiriülene ettevõtlus ja innovatsioon Balti mere regiooni targaks arenguks

Duration of the project

01.02.2016. - 30.09.2016.

Countries and institutions involved in the project

flag-EE
Tallinna Tehnikaülikool
flag-DE
Humboldti Ülikool Berliinis
flag-DE
Lüneburgi Ülikool
flag-DE
Siegeni Ülikool
flag-LT
Vilniuse Gediminase Tehnikaülikool
flag-LV
Läti Ülikool

Projekti eesmärgid

Doktoriseminar ja sümpoosium ‘Piiriülene ettevõtlus ja innovatsioon Balti mere regiooni targaks arenguks’ hõlmab ELi sinise majanduse kasvu üldkavaga Balti mere regioonis (EU Master Plan for Blue Growth in the Baltic Sea Region) käsitletud teemasid, keskendudes sinisele ja rohelisele majandusele, mis on regioonis tegutsevate väikese ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) vahetuks mõjutajaks. Oluline on käsitleda Balti mere regiooni VKEde kasvu väljakutseid ja potentsiaali laiaulatuslikult (s.h. sinise ja rohelise majanduse valdkonnad) ja analüüsida piiriülese koostöö võimalusi.

Seetõttu korraldatakse doktoriseminar ja sümpoosium konverentsi ‘KITAB2016: Piiriülene teadmiste- ja tehnoloogiasiire ning innovatsioon: Uurimisvaldkonna arendamine’ raames, mis keskendub rahvusvahelise teadmiste- ja tehnoloogiasiirde küsimustele edendamaks ELi ja teiste riikide (nt India ja Venemaa) ettevõtetes innovatsiooni.

Projekti põhitegevused ja asukohad, kus neid täidetakse

  1. Doktoriseminar ja sümpoosium ‘Piiriülene ettevõtlus ja innovatsioon Balti mere regiooni targaks arenguks’ Tallinna Tehnikaülikoolis rahvusvahelise konverentsi KITAB2016 raames, 27.-28.06.2016.
  2. 6 artikli avaldamine ajakirja Research in Economics and Business: Central and Eastern Europe erinumbris 2016.a jooksul.
  3. Tallinna Tehnikaülikoolis toimuva kokkusaamise raames Saksa ja Balti partnerite vahel projekti algatamine ning selle ettevalmistamise jätkamine peale konverentsi elektrooniliselt.

Projekti otsesed ja kaudsed sihtrühmad ning projektiga hõlmatud inimeste arv

Sümpoosiumil ‘Piiriülene ettevõtlus ja innovatsioon Balti mere regiooni targaks arenguks’ tehti balti ja saksa professorite ja doktorantide poolt 6 ettekannet. Sellest sessioonist võttis KITAB2016 konverentsi raames osa 28 inimest. Osalejad olid pärit Saksamaalt ja Balti riikidest, aga ka teistest ELi maadest ja kaugemalt (Indiast, Venemaalt).

Doktoriseminaril tegid oma kavandatavast uurimusest ülevaate 8 Balti riikide doktoranti. Nende doktoritöö kavandeid kommenteerid 6 professorit, peamiselt Balti riikidest ja Saksamaalt. Doktoriseminar oli avatud kõikidele doktorantidele.

Konverentsist Knowledge, innovation and technology across borders: developing the research agenda (KITAB2016) võttis osa ca 50 inimest.