Lood Baltikumist elus ja kirjasõnas

Duration of the project

17.09.2020. - 19.09.2020.

Countries and institutions involved in the project

flag-EE
Tallinna Ülikool
flag-DE
Marburgi Philipsi ülikool
flag-LT
Vytautas Magnuse Ülikool
flag-EE
Tartu Ülikool
flag-DE
Herderi Instituut Marburg
flag-EE
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus
flag-EE
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Projektijuht

Assoc. prof. Maris Saagpakk

Projekti eesmärgid

Germanistika tugevdamine Baltikumis, Balti kirjandusloo ja ajalooga tegelevate inimeste koondamine.

Projekti tegevused

Onlinekonverents Tallinna Ülikooli kaudu.

Projekti otsene ja kaudne sihtgupp

Germanistika üliõpilased, ajaloolased, kunsti-, muusika ja kirjandusloolased, keeleteadlased ja tõlkeuurijad.