Elektroonide ülekanne bio-tintides tõhusate pärmi-põhiste rakuvabrikute jaoks

Duration of the project

01.06.2021. - 15.11.2021.

Countries and institutions involved in the project

flag-EE
Tallinna Tehnikaülikool
flag-DE
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Projektijuht

Prof. Dr. Petri-Jaan Lahtvee

Projekti eesmärgid

Grafiinoksiidi edukas keskkonnasõbralik redutseerimine pärmide, glükoosi ja askorbiinhappega (vitamiin C). Redutseeritud grafiinoksiidi (rGO) edukas kokkusegamine ja printimine koos polümeeridega (karboksüülitud agaroos / Pluronics F127-BUM). rGO kvalitatiivne juhtivuse kontroll erinevates segudes. Kahe uurimisgrupi-vahelise koostöö loomine

Projekti põhitegevused

Peamised tegevused:

Katsed Freiburgis (01.06.2021 – 01.08.2021)

Lähetus ja seminar Tallinnas (02.08.2021 – 13.08.2021)

Andmete kokkuvõte, seminar Freiburgis ja projekti arutelu (14.08 – 15.11.2021)

Projekti otsene ja kaudne sihtgupp; projekti kaasatud isikute hulk

Direct: 10

Indirect: 30