Elektroonide ülekanne bio-tintides tõhusate pärmi-põhiste rakuvabrikute jaoks

Duration of the project

01.06.2021. - 15.11.2021.

Countries and institutions involved in the project

flag-EE
Tallinna Tehnikaülikool
flag-DE
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Projektijuht

Prof. Dr. Petri-Jaan Lahtvee

Projekti eesmärgid

  1. Biopolümeeride ja redutseeritud grafeenoksiidil põhineva juhtiva biotindi tootmine
  2. Biotindi optimeerimine 3D-printimise jaoks
  3. Biotindi ja pärmi omavahelise sobivuse uurimine

Riigid ja kohad, kus projekti läbi viiakse

  1. Freiburg:

-Sobivate biotintide süntees ja formuleerimine

– Väljavalitud viotintide füüsikaliste omaduste uurimine

  1. Tallinn:

– Biosobivuse uurimine

– Elusmaterjalide tööplaani paika panemine

– Tavapäraste rakukultuuride ja 3D prinditud rakukultuuride võrdlus elusmaterjalidega

Projekti otsene ja kaudne sihtgupp; projekti kaasatud isikute hulk

Otsene sihtgrupp: Ca. 10 inimest; professor Lahtvee (Tallinn) ja professor Shastri (Freiburg) ning ca 5 kolleegi.

Kaudne sihtgrupp: Ca 50 inimest; teadlased ning uurijad teistest töögruppidest antud ülikoolides; teemast huvitatud tudengid ning need, kes tulevikus projektis osaleda soovivad.