Kodanikuteaduse rakendamine niidukoosluste ökoloogilistes uuringutes

Duration of the project

01.02.2021. - 30.06.2021.

Countries and institutions involved in the project

flag-EE
Tartu Ülikool
flag-DE
Martin Luther'i Ülikool, Halle-Wittenberg

Projektijuht

Dr. Tsipe Aavik

Projekti eesmärgid

Projekti algne eesmärk oli viia läbi rahvusvaheline kodanikuteadusekampaania “Looking for Cowslips” Eestis, Saksamaal, Lätis ning Rootsis. 2021. aasta alguses sündis aga otsus kaasata kampaaniasse kõik need Euroopa piirkonnad, kus leidub projekti raames uuritavat taimeliiki, harilikku nurmenukku. Kampaanias osalesidki vaatlejad pea 30-st Euroopa riigist. Seega saavutati projekti raames rohkem, kui algselt plaanis oli.

Projekti põhitegevused

(1) Kodanikuteadusekampaania materjalide adapteerimine eesti ja inglise keelest saksa keelde

 • Kampaaniamaterjalid veebilehel ning andmete sisestamise vorm tõlgiti saksa keelde ning lisati veebilehele: https://cowslip.science/de.
 • Kampaania üleskutseanimatsioon adapteeriti saksa keelde (https://www.youtube.com/watch?v=EJrzIfQIgZw)
 • Valmis kaks saksakeelset videot nurmenukuvaatluse tegemise ning projektiga seotud teadusuuringute ajaloo kohta:

(2) Kodanikuteadusekampaaniaga seotud kommunikatsioonitegevused:

 • Kampaaniat tutvustati projekti raames valminud Facebooki lehe kaudu (https://www.facebook.com/LookingForCowslips) millel on praegu ligi 2000 püsijälgijat. Loodi ka Twitter konto (https://twitter.com/LookforCowslips) ning kampaaniaga seotud Instagrami leht (https://www.instagram.com/lookingforcowslips/).
 • Kampaaniat tutvustati ajalehtede, populaarteaduslikes ajakirjades, radio- ja teleintervjuudes ning blogipostitustes üle kogu Euroopa (ligi 70 ühikut).
 • Projekti raames viidi läbi kaks seminari, üks neist märtsikuus 2021 Tartu Ülikoolis (ettekande tegi Tsipe Aavik), teine aprillis 2021 Martin Lutheri Ülikoolis Halles Saksamaal (Sabrina Träger). Kummaski Zoomi keskkonnas toimunud seminaris osales umbes 50 kuulajat.

(3) Üleeuroopalise kodanikuteadusekampaania The pan-European citizen science campaign “Looking for Cowslips” läbiviimine nurmenukkude õitsemise ajal (mai ja juuni 2021).

(4) Vaatlejatele tagasiside andmine projekti esimeste tulemuste kohta sotsiaal- ja tavameedias ning meilide teel (juuni 2021)

Projekti otsene ja kaudne sihtgupp

Direct:

 • Kodanikuteadlased, kes kampaania raames vaatlusi tegid (sh koolid, lasteaiad ja teised haridusasutused). Üleeuroopaline andmestik hõlmab vaatlusi ligi 3500-st vaatluspaigast. Arvestades seda, et enamasti tegid inimesed vaatlusi mitmekesi, osales kampaanias vähemalt 7000 inimest.
 • Magistrandid ja doktorandid ning noorteadlased, kes said projekti raames väärtuslikke kogemusi teaduskommunikatsiooni kohta (tava- ja sotsiaalmeedia tarbeks uudiste vormistamine, intervjuude tegemine, videoklippide valmimine). Eestist osales hinnanguliselt 5 noorteadlast, kuid mitmetest teistest Euroopa riikidest aitasid projekti koordineerida veel mitmed noorteadlased.

 

Indirect:

 • Õpetajad, üliõpilased, õpilased ning lasteaialapsed, kes võtsid kuulajatena osa arvukatest seminaridest (lisaks eelpool mainitud seminaridele peeti kampaania teemal ettekandeid ja koolitusi Läänemere Projekti koolide võrgustikule, Rohelise Kooli programmi õpetajatele, Tartu Ülikooli Teaduskoolis jne). Hinnanguline inimeste arv, kes selliseid seminare kuulas, on vähemalt 2000.
 • 12 looduskaitsega tegelevat vabaühendust üle kogu Euroopa
 • Inimesed, kes said kodanikuteadusekampaania kohta infot tava- ja sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Üle kogu Euroopa ilmus kampaania kohta vähemalt 70 artiklit ning tele- ja raadiointervjuud nii eesti, saksa, inglise kui ka paljudes teiste Euroopa keeltes, mis võimaldas jõuda tuhandete inimesteni. Kampaania Facebooki lehel on umbes 1900 jälgijat, Twitteri kontol 136 jälgijat, Instagramis 129 jälgijat. Kampaania toimumise ajal võimendasime sõnumit Facebookis veelgi, mistõttu jõudis kampaaniaga seonduv info Facebooki statistika kohaselt sadade tuhandete inimesteni üle kogu Euroopa.