Kodanikuteaduse rakendamine niidukoosluste ökoloogilistes uuringutes

Duration of the project

01.02.2021. - 30.06.2021.

Countries and institutions involved in the project

flag-EE
Tartu Ülikool
flag-DE
Martin Luther'i Ülikool, Halle-Wittenberg

Projektijuht

Dr. Tsipe Aavik

Projekti eesmärgid

  1. Teavitada laiemalt üldsust niidukoosluste väärtustest elurikkuse hoidmisel ning nende pindala kaoga seotud ohtudest ja mõjudest.
  2. Jagada kodanikuteadusekampaania kaudu teadmisi taimede botaaniliste iseärasuste kohta.
  3. Koguda andmeid teaduslikuks uuringuks, mille eesmärk on hinnata niidukoosluste pindala ja sidususe kao mõju niidutaimede paljunemissüsteemidele ning sellega seotud geneetilisele mitmekesisusele.

Avalikud üritused projekti raames

Seminarid Tartu Ülikoolis ning Martin Luther’i Ülikoolis

Erinevad kampaaniaga seotud tegevused erinevates meediakanalites

Projekti otsene ja kaudne sihtgupp

Otsesed:

Kodanikuteadlased, kes vaatlustes osalevad (eeldame, et neljast riigist osaleb vaatluste tegemises kokku umbes 20 000 vaatlejat)

Kraadiõppurid (doktorandid ja magistrandid), kes on seotud kampaania korraldamise ning kampaania käigus laekunud andmete analüüsiga Tartu Ülikoolis ning Martin Luther’i Ülikoolis (kokku eeldatavalt umbes 6 kraadiõppurit)

 

Kaudsed:

Niidukoosluste kaitse organiseerimise ja rakendamisega tegelevad inimesed (kokku eeldatavalt vähemalt 30)

Laiem üldsus, kes projekti vaatlustes küll ei osale, kuid kes kuulevad projektiga seotud teemadest erinevate meediakanalite vahendusel (tuhanded inimesed)